ACTIVITIES

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย+น้ำท่วมภาคใต้

6 ธันวาคม 2563…วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” หลายองค์กรจะถือเป็นวันดีเดย์ ในการประกาศจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือเดินหน้าอย่างเข้มข้นในการทำงานเรื่อนี้ และในปีนี้วันเดียวกันก็เกิดวิกฤตน้ำท่วมหนักในรอบ 50 ปีนครศรีธรมราช ซึ่งเหตุผล 1 ก็มาจากเรื่องสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่เกิดขึ้น องค์กรธุรกิจหลายแห่งยังทำงานเต็มที่ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการแรก Care the Wild ร่วมมือการทำงานกับพันธมิตรเพิ่มเติม

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด The Mall Group กล่าวถึง The Mall Group ได้ผนึกความร่วมมือกับ WWF ตลาดหลักทรัพย์ฯ TikTok และ LIFEiS เปิดโครงการ ‘ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรือนกระจก’ โดยผู้สนใจร่วมปกป้องดูแลผืนป่า ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.กล่องรับบริจาคที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน 2.ใช้คะแนน M Point ผ่าน Mcard App และ 3.บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ‘ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรือนกระจก’ เลขที่ 009-300-5056 ธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง 4 ธ.ค. 2563-5 มิ.ย. 2564

พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) มอบเงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม เพื่อนำไปสร้างป่า ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริมและส่งเสริมการดูแลป่า ทั้งมุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น โดยปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาให้พื้นที่ปลูกป่ามีระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต

อีกโครงการของตลท.คือ Care the Whale นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการขยะย่านถนนรัชดาภิเษกจากโครงการ “Care the Whale” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม “หนุนขยะเป็นทุน” ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ต.นาดี จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง และเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ โรงเรียนเทศบาลนาดี จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดีเป็นเมืองนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ UNESCAP-UN Habitat ในการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สู่ระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก

เรื่องของ E-Waste เป็นอีก 1 ภารกิจสำคัญของเอไอเอส วิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่ให้คนไทยสามารถเข้าถึงจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้ง 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส และ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 โดยสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งได้ ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้วราลี จิรชัยศรี หัวหน้าส่วนงานสื่อสารองค์กร เอไอเอส กล่าวถึงผลการทำงานในเรื่องนี้ ปัจจุบันสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 1,007,690 กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์

Krungsri Zero Waste … จากอาหารสู่อาหาร เซอิจิโระ อาคิตะ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหารจากห้องอาหารพนักงานให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในเชิงเกษตรกรรม โดยสามารถลดปริมาณขยะจากอาหารได้ถึง 90% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากเป็นการลดปริมาณขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้วยังเป็นการสร้างอาหารบำรุงพืชและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

การติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรรูปขยะเศษอาหารนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7.5 ล้านกิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (7.5 million kgCO2e) ในปี 2563 ของกรุงศรี ภายใต้โครงการ Krungsri Zero Waste ซึ่งให้ความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของสังคมโดยรวม

มาถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ที่เกิดเป็นประจำทุกปีเรื่องน้ำท่วมในภาคใต้ ดีแทคระดมส่งทีมงานวิศวกรในจังหวัดทางภาคใต้ที่ใกล้เคียงกับนครศรีธรรมราช ทั้งจากประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่และตรัง โดยทีมวิศวกรของดีแทคได้คาดการณ์วางแผนเตรียมการล่วงหน้าพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลโครงข่ายลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนตามแผนฉุกเฉินเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เอกภพ อุไรกุล หนึ่งในทีมงานปฏิบัติการโครงข่าย Field Operation ของดีแทค เล่าว่า หลังจากที่มีพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักต่อเนื่องกันมา 5 วัน 5 คืน ทำให้เกิดน้ำท่วมทะลัก หนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกหลายอำเภอ เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ 50 ปี

สิงห์อาสาลุยน้ำท่วมภาคใต้ ส่งน้ำ-ข้าวสาร ถึงมือพี่น้องชาวนครศรีฯ ดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด พร้อม หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยนครเต็กก่าจีคุงเกาะจ.นครศรีธรรมราช และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้นำน้ำดื่มสิงห์ และข้าวสาร รวมถึงอาหารปรุงสุก ไปมอบให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมถึง ซึ่งกลุ่มสิงห์อาสา จะลงพื้นที่ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้จะคลี่คลาย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป

มูลนิธิกรุงศรี โดยพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ อันสะท้อนถึงพันธกิจหลักของมูลนิธิกรุงศรีในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน

You Might Also Like