ACTIVITIES

ESG คือ 1 ใน 3 องค์ความรู้หลักในการอบรมฟรี LEAN for Sustainable Growth by ttb

10 พฤษภาคม 2566…สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ Digital LEAN เสริมแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยองค์ความรู้จากพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ครบครัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล ก้าวผ่านความท้าทาย มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ผ่าน 3 องค์ความรู้หลักที่น่าสนใจ ได้แก่

1.แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กร และทั้งซัพพลายเชน

2.แนวคิดการเร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อแนะนำแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงการปรับตัวตามโลกเทคโนโลยีให้ทัน พร้อมวิธีสร้างองค์กรแบบ Agile เพื่อปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี โดยทางโครงการมีการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนนี้ ร่วมกับทีมดิจิทัล ttb spark ของทางธนาคาร เพื่อมาช่วยเสริมทัพองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3.แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG : Environmental, Social, and Corporate Governance) สร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถี ESG รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปประยุกต์ได้จริง ผ่านการเรียนรู้เวิร์คช็อป พร้อมทั้งเชิญพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้ความรู้ นอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในอุตสาหกรรม และซัพพลายเชนเดียวกัน

หลักสูตรอบรม LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่นที่ 18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 60 บริษัท (บริษัทละ 1 คน) คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครร่วมหลักสูตร ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทที่เข้ามาบริหารธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มามากกว่า 5 ปี มีหนังสือรับรองบริษัท ยอดขาย 200-3,000 ล้านบาทต่อปี

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่
https://www.ttbbank.com/fb/fin-biz-lean หรือโทร. 08 1172 1166

 

You Might Also Like