Search results for

สสน

CSR

กรณีศึกษา “เลิกแล้ง-เลิกจน” พลิกชีวิตเปลี่ยน ด้วยแนวทาง ESG4Plus

13-17 เมษายน 2566…กลยุทธ์ CSR ยังมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อตอบแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวทางการทำงานด้วย ESG และสิ่งสำคัญภายใต้การบริหารงาน CSR จะมีส่วนช่วยให้ชุมชน สังคมได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ กับเรื่องราวต่าง ๆ ได้พบคนต่างอาชีพ ต่างท้องถิ่น ที่จะนำหลายสิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนมาใช้ในการดำรงอยู่ สร้างอาชีพ ปลดหนี้ สร้างราย มีวิถีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น

Continue Reading

CSR

1-100 โมเดลต้นแบบบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน @ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

25-26 กุมภาพันธ์ 2566… กลุ่มธุรกิจ TCP มีตัวเลขสำคัญที่จะอธิบายการบริหารจัดการน้ำ 1,2,3,5,7,15 และ 100 ส่งผลต่อวิถีชุมชน มีผู้รับประโยชน์กว่า 40,000 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำ บางปะกง และลุ่มน้ำโขง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ประมาณ 75 ล้านบาท

Continue Reading

CSR

กสิกรไทย ชูความสำเร็จ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” โมเดลการสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

10 ตุลาคม 2565…นับเป็นการตอบโจทย์การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโมเดลใหม่ในวงการศึกษาไทยคือเน้นพัฒนาจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (Research-based Learning: RBL) ภายใต้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของผู้เรียน เป็นทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเตรียมเยาวชนไทยด้วย Mindset ใหม่ สู่การเป็น Global Citizen โดยการจุดประกายพัฒนาการศึกษา-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วม 10 ปีที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจาก “เพาะพันธุ์ปัญญา” สู่ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” ซึ่งขณะนี้ได้เข้าไปอยู่ใน Sandbox นวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการแล้ว

Continue Reading

ACTIVITIES

มูลนิธิเชฟแคร์ส ส่งเยาวชนถึงฝั่งฝัน ได้ทำงานจริงในร้านดัง หลังจบโครงการ

18 สิงหาคม 2564…มอบประกาศนียบัตรให้ 11 เยาวชนผู้สำเร็จการศึกษาจาก “โครงการสานฝันปั้นเชฟ” (Chef Cares Dream Academy) หลักสูตร 5 เดือน มีเยาวชน 5 คน ได้รับโอกาสต่อเนื่องจากเชฟดังที่ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษให้เข้าทำงานในร้านทันที ปั้นความฝันให้เป็นความจริงสมดังตั้งใจ

Continue Reading

CSR

หลังบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ไม่เกิน 4 ปี ชุมชนมีรายได้เกษตรกรรมเพิ่มกว่า 60%

19 เมษายน 2564…SD PERSPECTIVES ลงพื้นที่กับอินทัช ร่วมกับ สสน. บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งที่ชุมชนบ้านวังยาว จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

“เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล พิสูจน์ได้จริงจากตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนบ้านดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีเงินกองทุน 480 ล้านบาท มีสวัสดิการดูแลสมาชิกตลอดชีพ

1 เมษายน2564…ความยากจนเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะวิกฤติแล้งในปีนี้เริ่มส่งสัญญาณรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังพื้นที่ในหลายชุมชนเริ่มประสบภัยจากการขาดแหล่งน้ำกินน้ำใช้เร็วกว่าปกติ นั่นหมายความว่ายิ่งแล้งเท่าไหร่ก็ยิ่งซ้ำเติมภาวะทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรเพิ่มมากเท่านั้น

Continue Reading

NEXT GEN

“เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล : Case Study @พื้นที่แล้งที่สุดแห่งหนึ่ง

10 มีนาคม 2564… เปลี่ยน “แล้ง” ไม่ใช่แค่ “รอด” จัดการน้ำพลิกชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน เพราะ “น้ำคือชีวิต” ถ้าไม่มีน้ำ คนก็อยู่ไม่ได้ SD Perspectives พบผู้คนจำนวนไม่น้อยจึงเลือกที่จะทิ้งถิ่นเกิด อพยพสู่เมืองใหญ่ หอบหิ้วความหวังฝ่ากระแสธารแห่งการต่อสู้ที่เข้มข้น เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่คิดว่าดีกว่า แต่สุดท้ายอาจพบว่าบนเส้นทางในเมืองใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์ความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและความสุขที่ยั่งยืน
Continue Reading

NEXT GEN

แจ้งเตือน ! คนกรุง,คนหัวเมือง,ชาวนาทำนาปรัง “ภัยแล้งปี 64 วิกฤต” มาถึงตัวแล้ว

21 กุมภาพันธ์ 2564…สสน.ชี้ข้อมูลกับ SD perspectives เริ่มตั้งแต่เดือนแรกของปี ในวันที่ดื่มน้ำแล้วรู้สึกเค็ม นั่นคือ“ภัยแล้งปี 64 วิกฤต” เข้ามาถึงในบ้านแล้ว ส่วนคนหัวเมือง ใช้น้ำประปาแล้วรู้สึกน้ำไหลอ่อน “ภัยแล้งปี 64 วิกฤต” มาถึง ส่งผลกระทบชาวนาทำนาปรัง ที่ต้องเลือกระหว่างน้ำบริโภค หรือน้ำทำนาปรัง สสน.ย้ำต้องวางแผนการใช้น้ำ งดสูบน้ำทำนาปรัง Continue Reading