TALK

บ้านปูเป็นองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างไร

27 พฤษภาคม 2565…บ้านปู บริษัทพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ มีธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศ จึงทำให้คนบ้านปูมีความหลากหลายสูง ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ช่วงวัยและประสบการณ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายในการรวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายบริหารจัดการ และ HR ที่จะทำให้เกิด People Focus Organization มีเอกลักษณ์ Thai Global โยกย้ายไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศได้ เป็นองค์กรที่คนทำงานสามารถสร้าง Impact เชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม ด้วยธรรมาภิบาล

วิธพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ทรัพยากรมนุษย์ (Head of Human Resources) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล่าถึงกลยุทธ์ความสำเร็จในการบริหารคนบ้านปูบนความหลากหลาย จาก 10 ประเทศ และความท้าทายในการรวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้แนวคิด People-Focused Organization ที่ให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นหัวใจหลักขององค์กร ระหว่างการเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิด “Smarter Energy for the Future” เพิ่มอัตราเร่งเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงาน และเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง

วิธพล และพนักงานบ้านปู 10 ประทศ

วิธพล ขยายความต่อเนื่องการวางกลยุทธ์การบริหารด้าน HR 5 เรื่องคือ

Respect Diversity มุ่งเน้นกระบวนการ Decentralization เพื่อ Empower แก่ HR ในแต่ละประเทศสามารถบริหารจัดการคนในแต่ละประเทศได้

“ยกตัวอย่างบ้านปูไทย ญี่ปุ่น สหรัฐ ระบบ HR ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทดลองงาน หรือการพัฒนาคน รวมถึงเรื่องค่าตอบแทน จะไม่เหมือนกัน ที่ญี่ปุ่นผมให้หลักการค่าตอบแทนเลยว่า ถ้าเป็นระดับ Senior Management บ้านปูจ่ายกัน 75%ไทย ที่สูงกว่าตลาดเพราะเป็นตำแหน่งสำคัญ แต่ผมไม่ได้กำหนดว่าเขาต้องจ่ายกี่เยน เขาต้องไปหาตลาดของเขาว่า 75%ของญี่ปุ่นคือเท่าไหร่ เขาจะรู้ Empower กับไกด์ไลน์ คุณไปทำเองเลย แล้วไปตัดสินใจกันเองเลย หรือถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา ขอมาแบบนี้เลย เขาขอทำวัฒนธรรมเขาเองได้ไหม เพราะเวลาที่ทำให้คนอเมริกันรู้สึกอยากมี Passion จะทำไม่เหมือนคนไทย อยากให้มี Commitment ก็ทำอีกแบบหนึ่ง เรื่องนี้ผมก็คุยว่า คุณอาจจะไม่ต้องพูดคุยเหมือนพวกเราเลยนะ แต่สาระสำคัญต้องได้ วิธีการคุณทำเองเลย เราทำงานกันแบบนี้”

วิธพลกล่าวถึงกลยุทธ์เรื่องต่อมา Global Talent Management เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง อยู่ตรงไหนก็สามารถโดดเด่นได้

“มาถึง Banpu Academy บ้านปูอยู่ในช่วง Banpu Transformation ดังนั้น การUpskill และ Reskill ของคนสำคัญมาก เพราะบ้านปูเลือกให้ความสำคัญที่ คน เป็นหลัก ในส่วน Softskill ให้ความสำคัญ กับ E-Learning โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนา Virtual University เพื่อที่จะให้ทุกคนกลับมาเรียนรู้ได้ใหม่เสมอเมื่อต้องการ และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ Conflict Management ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อทำให้การทำงานข้ามประเทศเป็นเรื่องง่ายและปกติ”

สิ่งที่ขาดไม่ได้ การ Up Skill Re Skill อย่างต่อเนื่อง

ส่วน Hard Skill มี 3 มิติ การถ่ายทอดความรู้เรื่องอุตสาหกรรมพลังงานให้พนักงานเข้าใจอย่างลึกซึ่ง การสร้าง Energy Trading โดยอาศัยหลักการ Talent Management จากต่างประเทศมาช่วยกันสร้างหลักสูตร การสร้างคนของบ้านปูให้เป็น International Business Management และการ Upskill ในแง่ Digital Transformation นำ Data มาช่วยขับเคลื่อนเปิดโอกาสทางธุรกิจ

การพัฒนาคนในเรื่อง Life Skill เสริมสร้างให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุล โดยจัดให้มีการให้ความรู้พนักงานเพิ่มเติมใน 3 ด้านหลัก สุขภาพ สุขภาพจิตใจ และความรู้ในการบริหารจัดการเงิน

“เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่จะเดินไปพร้อมๆ กัน Banpu Academy จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้คนบ้านปูได้เข้ามาพัฒนาตัวเอง”

กลยุทธ์ต่อมา Global Career Path บ้านปูมีธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศ จึงมีการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสามารถหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อเสริมประสบการณ์ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโต นับเป็นโอกาสสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานต่างประเทศ

สุดท้าย Coaching Culture วัฒนธรรมพี่สอนน้อง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ที่มากประสบการณ์ สู่รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่และเป็นผู้ที่จะช่วยสืบทอดการทำงาน ซึ่งหลายครั้ง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มา Coaching รุ่นน้องหลายรุ่นเป็นประจำ

สมฤดี ร่วมภารกิจ People-Focused Organization

วิธพลอธิบายต่อเนื่องสนับสนุนความคล่องตัวในการทำงาน ตอบโจทย์โลกและคนยุคใหม่ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยบ้านปูเริ่มมี Work Anywhere Policyมาตั้งแต่ปี 2008 ที่พนักงานสามารถพิจารณาเลือก ทำงานที่ไหนก็ได้สัปดาห์ละ 2 วัน

“ปัจจุบัน ได้ยกระดับ Work Anywhere Policy โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนครั้ง แต่พนักงานสามารถพิจารณาเลือกสรรสถานที่ทำงานให้เหมาะสมในการทำงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แบบแรก งานที่ทำคนเดียวจะไปนั่งทำที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำที่ออฟฟิศหรือบ้าน แบบสอง งานที่ทำด้วยกันแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน สุดท้ายงานที่ต้องทำด้วยกันและอยู่ด้วยกัน เช่น การสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ”

ส่วนการสนับสนุน Work life Balance พนักงานสามารถกำหนดการทำงานของตัวเอง เพื่อไม่ให้กระทบการใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากการทำงาน นอกจากนี้ตอบโจทย์ความแตกต่างของพนักงานด้วย Flexible Benefit ที่เปิดกว้างให้พนักงานได้เลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความจำเป็นในชีวิต เช่น Family Life สวัสดิการสำหรับค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว Relaxation Life สวัสดิการสำหรับการผ่อนคลายและส่งเสริมคุณภาพชีวิต Security Life สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตและสุขภาพ Transformation Life สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

วิธพลกล่าวในท้ายที่สุด กลยุทธ์ HR ของบ้านปูขณะนี้ กำลังสร้างลักษณะคนบ้านปูที่สำคัญ คือเป็นคนที่หัวก้าวหน้า เป็นคนที่ลึกซึ้งลงรายละเอียด และเป็นคนที่ถ่อมตน ตอบวัฒนธรรมองคก์ร “บ้านปูฮาร์ท” (Banpu Heart) เป็นสิ่งเชื่อมโยงและหลอมรวมทุกความต่าง ในช่วงเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter

 

You Might Also Like