TALK

CEO เอสซีจี ฉายภาพ “ความเสี่ยง ESG” ต้องบริหารจัดการ ระหว่างเดินทางถึง Net Zero ปี 2030 & 2050

4 พฤศจิกายน 2564…รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี อธิบายถึง 3 ความเสี่ยง ที่ธุรกิจตั้งเป้าเป็น Net Zero อย่างไรก็ตามในการ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 เอสซีจีประกาศเดินหน้าสร้างการเติบโตระยะยาวด้วยกลยุทธ์ ESG

รุ่งโรจน์กล่าวถึงภาพรวม ๆ เมื่อคุยเรื่อง ESG (Environmental Social and Governance) มีปัญหาที่ชัดเจน 3 เรื่องคือ

1.เรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาของก๊าซเรือนกระจก (GHG)
2.เรื่องทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Lost of Nature) ป่าเสื่อมโทรม ป่าถูกตัดไม้ น้ำถูกทำลาย
3.เรื่องความไม่เท่าเทียมกัน นับเป็นเรื่องสังคมที่มีความชัดเจนมาก

“ความเสี่ยงประเด็นแรกของ ESG คือ จากองค์ประกอบของปัญหาทั้ง 3 หากแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทำได้ แต่จะส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 เรื่อง เพราะฉะนั้นดีที่สุดต้องทำ 3 เรื่องพร้อมกัน แต่เราไม่สามารถแก้พร้อมกัน 3 เรื่องได้ ประเด็นที่สอง ในเชิงธุรกิจเองมีการพูดกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรมาก หรือมีการใช้พลังงานค่อนข้างมาก ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ธุรกิจเมื่อจะไปเปลี่ยนเรื่องการใช้ทรัพยากรให้น้อยลงมาก ๆ หรือเปลี่ยนเรื่องพลังงานให้เป็นพลังงานที่สะอาดขึ้นมาก ๆ ปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วต้นทุนสูงขึ้น “ลูกค้าบอกรับไม่ได้” ในขณะที่มีผู้ผลิตอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนในลักษณะแบบนั้นคือยังทำเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงดูเหมือนว่า  ลูกค้าต้องการสินค้าที่ Green สะอาดขึ้น แต่ไม่อยากจะจ่ายแพงขึ้น ตามต้นทุนให้สะอาดขึ้น”

นวัตกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย ESG เช่นเม็ดพลาสติก PCR_SCG ตามเเนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Digital Twin ช่วยวางเเผนการผลิต ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตเป็นสินค้าจริง

รุ่งโรจน์ขยายความต่อเนื่อง โลกในอดีตไม่สนใจเรื่องที่กล่าวถึงข้างต้นผู้ประกอบการก็ทำงานในแบบเดิมคือ Non Circular เมื่อมาเป็น Circular ต้องยอมรับว่า อย่างน้อยช่วงแรกต้นทุนสูงขึ้น เพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้จะเกิดขึ้นมากับผู้ประกอบการทีเดียว

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการปรับต้นทุนไปแล้ว ปรับกระบวนการต่าง ๆ ไปแล้วเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของ Green มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคไม่ยอมรับตรงนี้ อันนี้เป็นความเสี่ยงประเด็นที่สองที่จะเกิดขึ้น ท้ายที่สุด ผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เรื่องเทคโนโลยี เพราะเมื่อผู้ประกอบการ หรือธุรกิจบอกว่า เอาล่ะต้องไป Net Zero ให้ได้ ก็จะมี 2 เป้าหมายหลัก ๆ อย่างเอสซีจี 2030 จะต้องลดให้ได้ 20% จากปี 2020 ในขณะเดียวกัน 2050 คือ Net Zero”

นวัตกรรมที่เป็นสินค้าและบริการแล้ว Floating Solar Solar Roof Solution Solar Roof Solution พลังงานชีวมวล ฟางข้าวที่อัดแข็งเป็นเชื้อเพลิง CPAC BIM สร้าง 3D Model เห็นภาพรวมอาคารและฟังก์ชันการใช้งานจริง นวัตกรรมสินค้า และบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice

รุ่งโรจน์เล่าถึงความเสี่ยงในเรื่องเทคโนโลยี ระหว่างปี 2030-2050 ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างมาก และเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเป็นอย่างไร แต่ยังไม่เห็นถึงต้นทุนจริง ๆ ในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ เช่นเมื่อคุยกันถึง Carbon Capture คือการดักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยไปสู่อากาศ เราดักเก็บ บางทีก็อัดลงไปข้างล่างบ้างซึ่งขณะนี้มีเทคโนโลยีแล้ว แต่ราคาแพงมาก บริษัทเองก็พยายามทดลองลงทุนเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ สุดท้ายยังไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีอะไรจะถูกนำมาใช้ อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทที่มีสเกลที่มากจะลงทุนหลาย ๆ เทคโนโลยี เพื่อที่อย่างน้อยไม่ใช่การแทงม้าตัวเดียว

“เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่อง 3 ความเสี่ยงที่ธุรกิจตั้งเป้าเป็น Net Zero ประกอบไปด้วย 1.แก้ปัญหาเดียวไม่ได้แก้ 2 ปัญหาจะไม่สามารถเดินไปได้  2.ผู้ผลิตปรับตัว แต่มีผู้ผลิตอีกบางกลุ่มไม่ปรับตัว แล้วสุดท้ายออกมาผู้บริโภคตัดสินใจเลือกอย่างไร เป็นความเสี่ยงธุรกิจตรงนี้่ 3.เป็นเรื่องของการลงุทุนเทคโนโลยีที่หลายอย่างมองเป็นเทคโนโลยีที่มองไปในอนาคตไกล ๆ หาก 3 ความเสี่ยงนี้บริหารจัดการได้ มีโอกาสที่จะก้าวสู่ Net Zero”

สำหรับเอสซีจีเอง แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 กำไรลดลงจากการปิดเมืองทั้งภูมิภาค ต้นทุนพลังงาน วัตถุดิบที่สูงขึ้นตามตลาดโลก แต่ธุรกิจยังมั่นคง

เร่งกระจายวัคซีนไฟเซอร์ด้วยรถระบบควบคุมความเย็นสู่ 4 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิเอสซีจีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย

เอสซีจีประกาศเดินหน้าสร้างการเติบโตระยะยาวด้วยกลยุทธ์ ESG มุ่งบริหารความเสี่ยงต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิง เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนทั้งพลังงานชีวมวลและแสงอาทิตย์ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเงินเฟ้อที่อาจรุนแรงขึ้น คาดหลังเปิดประเทศตลาดจะคึกคัก เศรษฐกิจโลกฟื้น เตรียมคว้าโอกาสด้วยผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและสุขอนามัยที่ดี อาทิ SCG Green Choice และ CPAC Green Solution พร้อมรุกธุรกิจผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง ทั้งกระจายวัคซีนสู่ภาคใต้ด้วยขนส่งควบคุมความเย็น ช่วยน้ำท่วมและสร้างอาชีพ

 

You Might Also Like