Browsing Tag

TCFD

NEXT GEN

CEO ไทยพาณิชย์ เร่งหนุนภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านเมืองไทยสู่ Net Zero

31 ตุลาคม 2566…ธนาคาร ประกาศความสำเร็จให้การสนับสนุนการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) ตลอด 3 ไตรมาสแรก ทะลุ 52,000 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของเป้าหมาย 3 ปี ที่ตั้งไว้ 1 แสนล้านบาทภายในปี 2025 เดินหน้าปรับการดำเนินงานภายในธนาคารสู่ Net Zero ในปี 2030 พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมโดยรวมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

จาก SETTHSI Index สู่ชื่อใหม่ SET ESG Ratings

29 ตุลาคม 2566… ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืนSETTHSI Index เป็น SET ESG Ratings

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี เร่ง 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวน และมาตรฐานใหม่ ๆ ของโลก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

27 ตุลาคม 2566… รัดเข็มขัด ลดต้นทุนพลังงาน – ทบทวนการลงทุน เน้นธุรกิจเติบโตสูง – เร่งเครื่องนวัตกรรมกรีนสู่ตลาดโลก ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เต็มรูปแบบตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว

Continue Reading

NEXT GEN

ต้องให้แน่ใจว่า บอร์ดปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป มีความรู้ ESG+ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น

5-7 มกราคม 2565… บอร์ดจะต้องสนใจปัญหาสภาพอากาศและ ESG มากขึ้น การให้คะแนนและการจัดอันดับในปี 2565 จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอร์ดมีความรู้เรื่อง ESG และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น พวกเขาต้องถูกสอบถามว่ามีคุณสมบัติ ESG และรู้เรื่องปัญหาสภาพอากาศหรือไม่ โลกต้องการให้บอร์ดปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต

Continue Reading

NEXT GEN

SET ประกาศร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการเงิน (TCFD Supporter) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

18 พฤศจิกายน 2564…ครอบคลุมข้อมูลด้านการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแนวปฏิบัติ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Continue Reading