Browsing Tag

SET Social Impact

NEXT GEN

SET: Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โซลูชั่นเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ/ประชาชน ปลูกไม้ให้ได้ป่า ด้วยกลไกธรรมาภิบาลเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล

28 กันยายน 2563…ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง Initiatives ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaboration Platform) ที่มีกลไกการดำเนินงานด้วยการระดมทุนในการปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ ด้วยกลไกธรรมาธิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ตั้งเป้าภายใน 1 ปี ปลูกป่า 500 ไร่ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 900,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading

ACTIVITIES

ร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตร SET SE101@University

3 ตุลาคม 2562…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “SET Social Impact SE101@University”

Continue Reading