Browsing Tag

SET Awards 2023

ACTIVITIES

เอสซีจีคว้า 10 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus

6 ธันวาคม 2566…ประเดิม 4 รางวัลจาก SET AWARDS 2023 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากThailand Corporate Excellence Awards 2023 เพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตคือโจทย์ที่ท้าทาย เอสซีจีมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus เพื่อวิถีที่ยั่งยืน และโลกยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มบริษัทบางจาก คว้า 4 รางวัลแห่งปี @SET Awards 2023

22 พฤศจิกายน 2566…โดดเด่นด้านความยั่งยืน ยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงาน ตามแนวทาง ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตควบคู่กับ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมและบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้อย่างดีเยี่ยม

Continue Reading

ALTERNATIVE

SCGP คว้าสุดยอดองค์กรยั่งยืนxสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม @ SET Awards 2023

22 พฤศจิกายน 2566…ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Best Sustainability Awards และในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Best Innovative Company Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมถึงการได้เรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับ AAA จาก SET ESG Rating สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนแก่โลก สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับในตลาดทุนไทยและต่างประเทศ

Continue Reading