Browsing Tag

PM2.5

SD DAILY

อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยลดลง 1.78 ปี จากค่า PM2.5 ที่เกินระดับมาตรฐาน

22 มีนาคม 2567…รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2562 โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยติดตามเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการขนส่ง รวมถึงแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง และมีการกำหนดโทษ สำหรับผู้ที่ก่อมลพิษ เพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศ ดังตารางด้านล่าง

Continue Reading

SD DAILY

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified

25 สิงหาคม 2566…มาตรฐานอาคารสีเขียวระดับโลก ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค นำเทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CSR

คูโบต้าหนุน “วิถีใหม่เกษตรกร”  

29 เมษายน 2565…ส่งผลยกระดับรายได้ของเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น เป็นความร่วมมือผ่านโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรให้เข้าถึงชุมชน มีเป้าหมายให้ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด

Continue Reading

CSR

AFTERKLASS ชวนกลุ่มนิวเจนเรียนเวิร์คช็อปออนไลน์ ร่วมกู้วิกฤตโลกกับห้องเรียนภาวะโลกรวน

28 ธันวาคม 2564…เพราะภาวะโลกรวนเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ AFTERKLASS โดยธนาคารกสิกรไทย แพลตฟอร์มที่ให้ความรู้และกิจกรรมเสริมทักษะแก่เยาวชนวัย15-20 ปี หลากหลายด้าน รวมการเงิน และการลงทุน ล่าสุดได้เพิ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว และอยากให้เยาวชนใส่ใจตั้งแต่วันนี้เพราะหมายถึงสภาพภูมิอากาศและโลกที่พวกเขาจะต้องช่วยกันดูแลต่อไป

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

คลีนบ้านให้เฮง ปัง ปั๊ว รับปีใหม่ 2565

25-26 ธันวาคม 2564…ดีแทคชวนทิ้งให้ดี ไอเท็มสกปรกสุดยี้ใกล้ตัว รายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 สามารถเกาะติดอยู่บนพื้นผิวหน้าจอมือถือได้นานถึง 96 ชม. หรือประมาณ 4 วันเต็ม มิหนำซ้ำยังมีแบคทีเรียปนเปื้อนมากถึง 25,157 ต่อตารางนิ้ว สกปรกกว่าประตูลูกบิดที่มีแบคทีเรียปนเปื้อน 8,643 ต่อตารางนิ้ว เคาน์เตอร์ทำครัว 1,736 ต่อตารางนิ้ว ชามอาหารสุนัข 2,110 ต่อตารางนิ้ว สกปรกกว่าชักโครกถึง 10 เท่า*

Continue Reading

NEXT GEN

ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายสินค้า&บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากราคาอยู่ในกรอบไม่เกิน 20% เทียบกับราคาปกติ

15 มีนาคม 2564… ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะต้องทำการควบคุมให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาจำหน่ายอยู่ในกรอบระหว่าง 1%-20% (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติทั่วไป

Continue Reading

NEXT GEN

ยุทธการดับฝุ่น!ผนึกพลังสู้ PM2.5 พัฒนา Sensor for All

9 พฤศจิกายน 2563…วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ผนึกพลังสู้ PM2.5 พัฒนา Sensor for All ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะ แอพพลิเคชันที่คิดค้นโดยคนไทย

Continue Reading

ACTIVITIES

รณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5

1 เมษายน 2562… สยามคูโบต้า กลุ่มวังขนาย และสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคามร่วมรณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดมลพิษ PM 2.5
ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร

Continue Reading