Browsing Tag

Partnerships

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 1)

24 เมษายน 2563… ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นฐาน (Fundamental Changes) ในชีวิตและสังคมของมนุษย์

Continue Reading

PARTNERSHIPS

Philip Kotler กับศาสตร์เลข 3 สู่ความยั่งยืน &​ การเป็นแบรนด์คนดีช่วยเหลือสังคม

10 ตุลาคม 2562…คำว่า “การใส่ใจต่อสังคม” (CSR หรือ Corporate Social Responsibility) มีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่ “ความยั่งยืน” หรือ “Sustainability” ซึ่งเป็นเครื่องมือของนักสื่อสารนานนับหลายทศวรรษ

Continue Reading

ACTIVITIES

อีกหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่ร่วมสร้างความเสี่ยง “โรคอ้วน+เบาหวาน”

28 สิงหาคม 2562…ปัญหาด้านสุขภาพของประชาคมมหิดล ควรมาจากการมีสุขภาพที่ดี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

Continue Reading

PARTNERSHIPS

‘R’ ตัวที่ 5 – Rethink – คิดใหม่เพื่อช่วยโลก

27 สิงหาคม 2562…เมื่อเรามองเยาวชนทุกวันนี้ เราเห็น “อนาคต” ของพวกเขาหรือไม่ เราเคยเห็นภาพหรือไม่ว่า เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมและโลกดวงเดียวกับเรานี้อย่างไร  

Continue Reading

PARTNERSHIPS

กำลังคนในศตวรรษที่ 21

11 สิงหาคม 2562…ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะภาษา และความเป็นนานาชาติคือสิ่งสำคัญ จากเวทีมธ.และซีพี.Grooming Next-Generation Leaders : University – Industry Partnership ครั้งที่ 1

Continue Reading

PARTNERSHIPS

เมื่อไหร่จะรวยสักที???

7 มิถุนายน 2562…เป็นคำถามไม่เคยล้าสมัย ที่เราได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำ แต่หลายๆ คน คงลืมไปว่าก่อนที่เราจะรวยนั้น เราต้องอยู่รอดให้ได้เสียก่อน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

Organic PGS เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เกษตรกรรายย่อย : คุณก็ทำได้ !

14 พฤษภาคม 2562…เลมอนฟาร์ม ได้ดำเนินการโครงการจัดการระบบผลิตและการตลาดอาหารอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค-เกษตรกร (2558-2561) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

Continue Reading

PARTNERSHIPS

เผยเคล็ดลับปลูกผักอินทรีย์ PGS ป้อนตลาด “แผ่เมตตา”

14  พฤษภาคม 2562…ปีละกว่า 5.5 ล้านบาท! คือรายได้รวมของกลุ่มที่เชื่อเลมอน ฟาร์ม และสสส. หนุนเกษตรกรรายย่อยขยายเกษตรอินทรีย์ ใช้มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS ลดความเสี่ยงจากปลูกข้าวที่ประสบภาวะภัยแล้ง

Continue Reading

Pin It on Pinterest