Browsing Tag

LEED

SD DAILY

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified

25 สิงหาคม 2566…มาตรฐานอาคารสีเขียวระดับโลก ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค นำเทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ (QSNCC) โฉมใหม่ รองรับทุกออปชั่นลูกค้าที่ใส่ใจหรือเฉย ๆ กับ Carbon Neutral Event

21 สิงหาคม 2565…ภายใต้ 1 แนวคิดหลักทั้ง 5 ประการในสุดยอดแพลตฟอร์มระดับโลกที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุก Event เป็นเรือง ที่สุดแห่งความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

One Bangkok x SCG บริหารการก่อสร้างแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

15 กรกฎาคม 2564…MOU ของ Circular Economy มี 2 ฉบับ 1 การนำเศษคอนกรีตจากการตัดเสาหัวเข็มที่เหลือใช้มารีไซเคิล เพื่อผลิตผนังหล่อสำเร็จรูปและนำมาใช้ในโครงการ อีก 1 คือ การพัฒนาแผนการจัดการขยะและมลพิษจากการก่อสร้างโครงการแบบองค์รวม

Continue Reading