Browsing Tag

GC YOUเทิร์น

CIRCULAR ECONOMY SD DAILY

SD Daily : ใน Scope 1&2 ขวดน้ำดื่ม “น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET” 17 สีตามเป้าหมาย SDGs

1 มีนาคม 2567…นับเป็นธนาคารแรกของไทย เปลี่ยนใช้ขวด rPET ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร จำนวน 1.3 ล้านขวด/ปี เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ 2,200 ต้นในเวลา 1 ปี ลดคาร์บอนกว่า 60% ตามพันธกิจ Net Zero ปี 2030 เป็นความร่วมมือกับโรงงานรีไซเคิลพลาสติกคุณภาพสูง ENVICCO หนึ่งใน GC Group

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

พ.ร.บ. EPR เร่งผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดต้องปรับเปลี่ยน

30 พฤศจิกายน 2566…หลักการ Extended Producer Responsibility หรือ EPR หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต พูดง่ายๆว่า “ใครเป็นผู้ผลิต คนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบ” ไปยังช่วงต่างๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นการรับคืน การรีไซเคิลและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

Continue Reading

ACTIVITIES

GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล @สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง

31 สิงหาคม 2566…การส่งมอบครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าของการคัดแยก และนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดปริมาณขยะไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 9,600 กิโลกรัม

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

มิเนเร่ ขวด rPET 0.75 ลิตร Kick Off แบรนด์แรกในตลาดน้ำดื่มไทยxแคมเปญสร้างการรับรู้

14 กรกฎาคม 2566… “ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET” (Recycled Polyethylene Terephthalate) ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 50 % ในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยและตัวเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ ปิดเส้นทางขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบ แหล่งน้ำและท้องทะเล รวมทั้งลดการปล่อยคาร์บอน ปูทางสู่เป้าหมายของมิเนเร่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2025

Continue Reading