Browsing Tag

EEC Thailand

CSR

Climate Change คิดส์แคมป์ โดย “น่านแซนด์บอกซ์” จุดประกายเยาวชนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

28  ตุลาคม 2563…สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นำไปปรับใช้ และบอกต่อในวงกว้าง พร้อมประกาศคำมั่น “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน และบอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็น เพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

Continue Reading

NEXT GEN

เด็กของเรา มีอะไรจะพูดกับทุกคน !

14 ตุลาคม 2561…บนเวที Sustainable Brand Bangkok 2018 วันแรก Speaker อายุน้อยที่สุดคือ 15-16 ปี ในฐานะเป็นเยาวชน อยากจะกระตุ้นให้ทุกคนทุกวัย “ลงมือทำ” รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ “พูดอย่างเดียว”

Continue Reading

TALK

ดั่งใจถวิล อนันตชัย “จากผลสำรวจ เราจะ Redefine อะไรก็ตาม แต่ละคนมองเป็นเรื่องของตัวเอง ไม่มีภารกิจร่วม ดังนั้น สิ่งที่มองจะ Re อะไรก็ตามแต่ สิ่งสำคัญคือตัว R และตัว E”

2 ตุลาคม 2561…ภารกิจร่วม the Good Lifeจะต้องมี RE โดย Relationshipต้องรู้สึก Inclusive เป็นวาระทำร่วมกัน  ส่วน Empowerผู้นำต้องเห็นภาพใหญ่ รู้ว่าใครเก่งเรื่องใดให้เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

Continue Reading

TALK

อเล็กซ์ เรนเดล “ความยั่งยืนไม่ได้เกิดจากทิ้งขยะให้เป็นที่ แต่เป็น Lifestyle ต้อง Redesign สิ่งใหม่ๆให้กับโลกนี้”

1 ตุลาคม 2561…ด้วยความเชื่อของอเล็กซ์ที่ว่า จุดเริ่มต้นที่จะสร้างความยั่งยืนจริงๆ นั้น ทุกคนต้องการความยั่งยืนทั้งนั้น แต่ใครจะมี Ability เพียงพอที่จะรับรู้ถึงความยั่งยืนหรือไม่ และยั่งยืนเรารู้จักจริงหรือไม่ Sustainability จะเกิดได้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา

  Continue Reading