Browsing Tag

CPF

SD DAILY

ทำไมบริษัทในตลาดทุนไทย จะต้องสนใจการมีชื่อในดัชนี DJSI ต่อเนื่อง?

12 ธันวาคม 2565…เพราะหมายถึง บจ. ไทยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม สร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน

Continue Reading

SD DAILY

CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม @ อุบลฯ-นครราชสีมา-สระบุรี

4 ตุลาคม 2565…บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ อาสาคลายทุกข์แก่คนไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง เดินหน้าส่งมอบวัตถุดิบปรุงอาหาร และน้ำดื่มซีพี ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ถึงมือพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี นครราชสีมา และสระบุรี อย่างเร่งด่วน

Continue Reading

ACTIVITIES

CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน CONNEXT ED

20 กุมภาพันธ์ 2564…ส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ขององค์กร ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

Pack 3 ในเครือต่อเนื่อง

18 กันยายน 2562…เครือซีพีภูมิใจ บริษัทในเครือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง ตอกย้ำเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย “ซีพี ออลล์” และ “ทรู” ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม” (Industry Leaders) ส่วน “ซีพีเอฟ” ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก 5 ปีติดต่อกัน

Continue Reading

NEXT GEN

ดัชนี FTSE Russell ได้แล้ว “ดี” มีข้อมูล ESG ให้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท

12 กรกฎาคม 2562…บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Emerging Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

Continue Reading

NEXT GEN

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของ ซีพีเอฟ

25 มิถุนายน 2562…ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวด้านสวัสดิภาพสัตว์ การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการบรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมกิจการในประเทศและต่างประเทศ

Continue Reading

ACTIVITIES

NGO ผนึกเอกชน เดินหน้าศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ปี 2

1 พฤษภาคม 2562…เพิ่มการทวนสอบกระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ประเทศต้นทาง สร้างความโปร่งใสในการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน หรือถูกเอาเปรียบ ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฎหมายในทุกรูปแบบได้มากยิ่งขึ้น

Continue Reading

ACTIVITIES

เพื่อ Value Chain ใช้แพลทฟอร์ม ตรวจประเมิน “คู่ค้า” ด้านความยั่งยืนแบบออนไลน์

27 มีนาคม 2562…จาก12 “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” ที่ร่วมสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าพัฒนาคู่ค้ากว่า 200 รายใน 13 กลุ่มธุรกิจหลัก สร้างความมั่นคงทางธุรกิจและฐานการผลิตอาหารตาม SDGs ของ CPF

Continue Reading