Browsing Tag

AIS Academy

NEXT GEN

AIS Academy x สถานทูตแคนาดา & สมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา ย่อโลกส่งหลักสูตรชั้นนำให้คนไทยได้เรียนรู้

5 เมษายน 2566…นับเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ AIS Academy เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแบบไร้พรมแดนให้กับคนไทย ด้วยหลักสูตรการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาวหลายร้อยหลักสูตรของ CICan โดยแคนาดาได้รับการยอมรับให้อยู่ใน Top 10 ด้านการศึกษาระดับโลก ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริงแล้วภายใต้เทคโนโลยี AIS คือแพลตฟอร์ม LearnDi ตั้งเป้าเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy ชวนองค์กรไทย ใส่พลังเพื่อสร้างคนให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ โชว์ต้นแบบ THE EDUCATORS สร้างครูไทย เพื่อส่งต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

17 กันยายน 2564 ….เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกมีอยู่ตลอดเวลาทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพิ่มทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือสิ่งที่ เอไอเอสมองเห็นเมื่อ 6ปีที่แล้วจึงเกิด AIS Academy มีภารกิจตั้งต้นจากการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของเอไอเอสที่มีกว่า 13,000 คนให้คุ้นเคยในการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล จนกระทั่งเมื่อโลกเข้าสู่สถานการณ์โรคระบาด “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย โดย AIS Academy” ขยายแกนการเพิ่มทักษะออกไปหลายด้านด้วยการทำงานที่เอไอเอสก็เชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่สูตรสำเร็จของการเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือและยกระดับสังคม ถือเป็นหน้าที่สำคัญของภาคเอกชนในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเช่นกัน

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy เปิดเวที THE EDUCATORS THAILAND “นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ลดความเหลื่อมล้ำ รับการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษายุคใหม่

29 กรกฎาคม2564…เมื่อโลกก้าวมาถึง “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป มีการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอนต้องปรับตัวโดยเฉพาะการ Upskill Reskill

Continue Reading

NEXT GEN

 กานติมา เลอเลิศยุติธรรม เผยมุมมองของเอไอเอสในการพัฒนาคน เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร และเยาวชนของชาติรับมือกับอนาคต

13 มิถุนายน 2564…กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และกลุ่มอินทัช เผยวิสัยทัศน์บนเวทีสัมมนาออนไลน์ของ The Stanford Thailand Research Consortium หัวข้อ Future Thailand Innovation in Education and Workforce Development ในเรื่องของการพัฒนาคน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจคาดเดาได้

Continue Reading