Browsing Tag

อบก

SD DAILY

เมื่อ “กองทรัสต์” จะเป็นเครื่องมือรองรับการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

16 กุมภาพันธ์ 2567…ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการในการจัดตั้งและจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการระดมทุน

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยพาณิชย์ เพิ่มกำไร SME อย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG

19 พฤศจิกายน 2566…เพราะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกำลังเผชิญคลื่นความท้าทายใหม่ที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจในภายภาคหน้า ได้แก่ การลดการปล่อยคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสัมมนา BOOTCAMP ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มเทรดดิ้งจำนวน 180 คน ด้วยหวังว่าจะช่วยสร้างแต้มต่อในการแข่งขันบนเวทีการค้าและสร้างผลกำไรที่มั่นคง พร้อมร่วมสร้างสังคมยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลท. x อบก. Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” @ Climate Care Platform

24 ตุลาคม 2566…. เชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform ” พร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลด และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย x อบก. ร่วมศึกษาส่งเสริมให้คนไทยซื้อขายคาร์บอนเครดิต

6 มิถุนายน 2566…MOU ครั้งนี้ ร่วมศึกษาและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต และการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน ให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริง ร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ Net Zero

Continue Reading

NEXT GEN

Sustainability คือ 1 ในกลยุทธ์ธุรกิจ 3S @ ราช กรุ๊ป

27 มีนาคม 2566…S-Sustainabilityเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ขยายการลงทุนในธุรกิจสีเขียว  ชดเชยและซื้อขายคาร์บอน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พัฒนาคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชนอีก 10,000 ไร่ ส่วนอีก 2 S คือ Strength และ Synergy จะใช้ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจำนวน 29,000 ล้านบาท และธุรกิจนอกภาคไฟฟ้า (Non-Power Business) อีก 6,000 ล้านบาท

Continue Reading

SD DAILY

เบทาโกร x อบก. กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

21 กุมภาพันธ์ 2566 …ปัทมา บุญพรม (กลาง) ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions

Continue Reading

ACTIVITIES

เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส ด้วยเป้าหมาย Net Zero เรื่องใกล้ตัว @ GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero

27 สิงหาคม 2565…ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป ด้วยความคิดชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สตาร์ทอัพ มาร่วมคิด แชร์ ต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

1 ปี Carbon Markets Club กระตุ้นยอดซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิต 95% = ปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี กว่า 32 ล้านต้น

22 สิงหาคม 2565…กลุ่มบางจากฯ รายงานว่า การก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) ร่วมกับพันธมิตรรวม 11 องค์กร เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2564 ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคึกคักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย ทั้งระบบ TVER และ REC โดยยอดขายผ่าน CMC ภายในครึ่งแรกของปี 2565 คิดเป็นยอดรวมใกล้เคียงกับยอดขายในตลาดตลอดปี 2564 สะท้อนกระแสตื่นตัวในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกลไกคาร์บอนเครดิต ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาด พร้อมเชิญชวนหน่วยงานและผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue Reading