Browsing Tag

สมพล ตรีภพนารถ

ACTIVITIES

“ผ้าเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 5” ย้ำ Social Impact ของผู้ประกอบการ SE โดย MBK x SET

30 มิถุนายน 2566…นับเป็น ตลาดนัดเพื่อสังคมที่รวบรวมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ งาน Craft มีสไตล์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากชุมชนทั่วประเทศถึงผู้บริโภคใจกลางกรุงและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกช้อปปิ้ง

Continue Reading

CSR

เอ็ม บี เค บริจาคที่ดินเอ็ม บี เค รีสอร์ท 36 ไร่กว่า 400 ล้านบาทไร่ให้มอ.

17 เมษายน 2566… เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket Campus) ขนาด 500 เตียง ในโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขยายและรองรับการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชากรในภาคใต้กลุ่มจังหวัดอันดามัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองสุขภาพโลก ขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

Continue Reading

CSR

ใช้ทรัพยากรที่บริษัทมี สนับสนุนภาคสังคม “ผ้าเปลี่ยนโลก”

30 มิถุนายน 2562… MBK จับมือ SET จัดงาน SET Social Impact Fair 2019 และ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน @ MBK Center

Continue Reading