Browsing Tag

สพฐ.

CSR

เมื่อกลับสู่ห้องเรียน สร้างความเข้าใจให้เด็กชั้นประถมป้องกันตัว

1 กุมภาพันธ์ 2564… การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงหากรู้สึกไม่สบายก็ควรพักที่บ้านก่อน เป็นต้น

Continue Reading

CSR

กรุงศรีส่งต่อสื่อการเรียนการสอนการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19”

2 พฤศจิกายน 2563…ส่งต่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ล้านคนที่อยู่ในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ.และ กสศ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ หวังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินตั้งแต่เด็ก ตอกย้ำพันธกิจของธนาคารในด้านความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญครอบคลุม ESG

Continue Reading

ACTIVITIES

ห้องเรียนอนาคต ศตวรรษที่ 21

21 กรกฎาคม 2562…6 ปีที่ผ่านมากับ 50 โรงเรียนสพฐ.ทั่วประเทศ ซัมซุง นำเทคโนฯ ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ใช้ปัญญาแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งในห้องเรียน ในชุมชน รวมถึงโลกกว้างในอนาคต

Continue Reading