Browsing Tag

วราวุธ ศิลปอาชา

NEXT GEN

กลุ่มธุรกิจ TCP ผนึกกำลังพันธมิตรแลกเปลี่ยนความรู้ หารือแนวทางใหม่ ๆ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน”

31 สิงหาคม 2565… กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเพื่อความยั่งยืนครั้งแรก ในหัวข้อ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน” เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และหารือถึงแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน ระหว่างพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”

Continue Reading

ACTIVITIES

ร่วมแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา  

2 เมษายน 2565… โคคา-โคล่า และ The Ocean Cleanup จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีโคมารีน สกัดกั้นและดักจับขยะพลาสติกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งใน 15 แม่น้ำสายสำคัญจากทั่วโลก ไม่ให้รั่วไหลลงสู่มหาสมุทร

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

เอไอเอส ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติ

16 มกราคม 2564…ผนึกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ทสจ. ทั่วประเทศ ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

Continue Reading

CSR

3 หน่วยงานรัฐหนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ สร้างโลกสีเขียว

12 ตุลาคม 2563…ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกป่าบกและป่าชายเลน ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่รวม 26,000 ไร่ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

“ส่งพลาสติกกลับบ้าน”โมเดลนำร่องเกิด Circular Hotspot ถนนสุขุมวิทแห่งแรก

19 พฤษภาคม 2563…โมเดลต้นแบบการเรียกคืนขยะที่มีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐและภาค และประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา”

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC ร่วม ทส. ปักหมุดเริ่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “ ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ”

23 มีนาคม 2563…เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ สู่เป้าหมายการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading