Browsing Tag

ปฐมา จันทรักษ์

NEXT GEN

เผย 5 นวัตกรรม จะพลิกโฉมธุรกิจและสังคมในอีก 5 ปีข้างหน้า

25 มีนาคม 2564…SD Perspectives  ติดตามสิ่งจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสำคัญของโลกและสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะการสำรวจหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายในเรื่องสุขภาพ พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน ภารกิจเกี่ยวกับสภาพอากาศ และการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นต้น

Continue Reading

NEXT GEN

IMET MAX บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ ชูจุดเด่น Mentoring

8 กรกฎาคม 2563…พัฒนานักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่วัย 35-45 ปี ให้เก่งและดี หนุนการพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ พร้อมร่วมส่งเสริมจิตสำนึกการสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม

Continue Reading

NEXT GEN

ปี 2562 คนตายด้วยโรคมะเร็ง 80,665 ราย*

24 มิถุนายน 2563…ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้ AI “Watson for Oncology” ช่วยแพทย์พัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการรักษาแบบเฉพาะบุคคล เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงได้

Continue Reading

NEXT GEN

เกษตรแม่นยำ คือหัวใจของเกษตรกรไทย

13 มีนาคม 2562…สวทช.และสถาบันวิจัยไอบีเอ็มจับมือนำ AI พลิกโฉมการทำไร่อ้อยในประเทศไทยร่วมกับกลุ่มมิตรผล คาดโครงการวิจัยที่ใช้ AI อินเตอร์เน็ตอ็อฟธิงส์การสำรวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่ ช่วยเพิ่มผลผลิตไร่อ้อย

Continue Reading

NEXT GEN

5 นวัตกรรม จะพลิกโฉมห่วงโซ่การผลิตอาหารอีก 5 ปีข้างหน้า

13 กุมภาพันธ์ 2562…ประชากรโลกจะแตะระดับ 8 พันล้านคนเป็นครั้งแรก ใน 5 ปีข้างหน้า วงจรการผลิตอาหารที่ซับซ้อน เผชิญกับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงปริมาณน้ำที่มีจำกัด จะต้องเจอบททดสอบที่หนักหน่วงกว่าเดิม

Continue Reading

NEXT GEN

P-Collar คนทำงานพันธุ์ใหม่ “ไม่ตกงาน” ทุกองค์กรต้องการ

23 ธันวาคม 2561…คนพันธุ์ใหม่นี้จะอยู่ระหว่าง White และ Blue Collar มีคุณสมบัติพื้นฐานแข็งแรงกับ STEM โดยไอบีเอ็ม ประเทศไทย จะเป็นผู้สร้างผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐระดับป.ว.ช.ขึ้นไป

Continue Reading