NEXT GEN

P-Collar คนทำงานพันธุ์ใหม่ “ไม่ตกงาน” ทุกองค์กรต้องการ

23 ธันวาคม 2561…คนพันธุ์ใหม่นี้จะอยู่ระหว่าง White และ Blue Collar มีคุณสมบัติพื้นฐานแข็งแรงกับ STEM โดยไอบีเอ็ม ประเทศไทย จะเป็นผู้สร้างผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐระดับป.ว.ช.ขึ้นไป

ปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย เล่าถึงหนึ่งในเป้าหมายหลังรับตำแหน่งว่า ด้วยสถานการณ์ “การขาดบุคลากร” ด้านไอทีอย่างมาก แต่องค์กรทั่วโลกต้องการคนทำงานด้านนี้ในยุค IoT ซึ่งปัจจุบันองค์กรใดที่มีคนทำงานจบด้านนี้มาโดยตรง ต้องเรียกว่าผู้บริหารแทบจะกอดไว้ไม่ให้ไปไหนเลย

ดังนั้น การสร้างคนด้านนี้ ถือเป็นความจำเป็น ไม่น้อยไปกว่าแผนธุรกิจอื่นๆ

“P-Collar เริ่มต้นที่ไอบีเอ็ม สหรัฐอเมริกา โครงการ Pathways in Technology Early College High Schools หรือ P-Tech ซึ่งเราจะทำที่เมืองไทย โดยคุณสมบัติผู้ที่จะเรียนจะต้องมีพื้นฐานที่ดีของ STEM คือ Science Technology Engineering และ Mathematics โดยจะเป็นรูปแบบไอบีเอ็มร่วมสร้างหลักสูตรใหม่กับสถาบันการศึกษาทั้งอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังคุย 3- 4 แห่ง คาดว่าต้นปีหน้าจะรู้ผล โดยจะใช้เวลาเรียน 6 ปี และไอบีเอ็มให้ทุนพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงฝึกอบรม ฝึกงานจริง ทำงานจริงด้าน Data Scientist หรือ Data Engineer ที่ขาดตลาดตอนนี้ ”
ปฐมา ย้ำว่าเฉพาะในองค์กรของไอบีเอ็มเอง P-Collar ยังขาดคนอีกเยอะ ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวตกงาน

การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเป็นเรื่องที่องค์กรต้องดำเนินการในวันนี้ เพื่อที่จะรับมือกับความเป็นจริงใหม่ๆ พร้อมกับตระหนักถึงความเร่งด่วน ซึ่ง PwC เผยผลสำรวจพบว่า องค์กรทั่วโลกยังขาดการเตรียมพร้อมด้าน “การบริหารบุคลากร” ในการทำงานยุคดิจิทัล หลังเทคโนโลยีเอไอ เทคโนโลยีดิจิทัลโมบิลิตี้ และการทำงานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน และกำลังเปลี่ยนโลกการทำงานยุคใหม่ แน่นอนว่า หลายองค์กรเผชิญกับความท้าทาย และความเสี่ยงในการบริหารกำลังคน

 

You Might Also Like