Browsing Tag

บัณฑูร ล่ำซำ

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

K Agro Innovate รุก Biodiversity ก้าวที่ล้ำและท้าทายไม่น้อยกว่า “ธุรกิจธนาคาร”

31 มกราคม 2567… K Agro Innovate ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ของธนาคารกสิกรไทย จับมือ CASICCB ลงนามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพืชยาในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

Continue Reading

ALTERNATIVE

ผู้ร่วมหลักสูตร KCBL จากKBank ได้ทั้งทฤษฎี+ลงพื้นที่จริง@น่าน แซนด์บอกซ์

23 มกราคม 2567…หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำชาวจีน K-Academy for Chinese Business Leaders – KCBL รุ่นที่ 1 เพื่อช่วยเสริมผู้นำธุรกิจชาวจีนเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับมหภาค และจุลภาคของไทยได้ลึกซึ้ง เป็นแหล่งบ่มเพาะเครือข่ายทางธุรกิจ

Continue Reading

CSR

Kick Off “เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์” สอนเยาวชนทำธุรกิจจริง ใน 66 วัน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

28 เมษายน 2566…ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุน “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” เปิดตัวด้วยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” โดยวิทยากรมืออาชีพ กูรูด้านธุรกิจระดับประเทศ และผู้ประกอบการตัวจริง บ่มเพาะเยาวชนระดับมัธยมปลายในจังหวัดน่านนำร่อง 8 โรงเรียน 40 คน พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกลับมาดูแลท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และสร้างความยั่งยืนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

Continue Reading

ALTERNATIVE

The Asian Banker ยกย่อง “บัณฑูร ล่ำซำ” หนึ่งในผู้นำภาคการเงินเอเชีย

3 สิงหาคม 2564…เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดช่วงการดำรงตำแหน่ง สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติ มุ่งดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ริเริ่มขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหนึ่งในธนาคารแห่งความยั่งยืนระดับโลก จนประสบความสำเร็จตลอด 40 ปีที่ได้บริหารธนาคารกสิกรไทย ด้วยวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะนิติบุคคลในแผ่นดินนี้ มีบทบาทของตัวเองที่ต้องทำ”

8 พฤษภาคม 2563…Shaping #COVID19 กสิกรไทยกับ 2 โครงการล่าสุด ไม่เกี่ยวกับจม.เปิดผนึก เพราะไม่เคยได้รับ ไม่สำคัญ ธนาคารมีหน้าที่ก็ทำต่อ เช่นเดียวกับการตอบผู้ถือหุ้น ภาวะไม่ปกติจะคิดถึงกำไรเฉพาะหน้าไม่ได้ ต้องสละสั้นให้ระบบรอดก่อน แล้วเราจึงจะมีอนาคตระยะยาว

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ทำงานธนาคารมา 40 ปี คิดว่าถึงแก่เวลาแล้ว วันนี้ ถือว่าจบฉากเดิมของตัวเองอย่างสบายใจ”

8 เมษายน 2563…บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ธนาคารกสิกรไทย แถลงเปิดใจกับสื่อมวลชน ผ่าน Facebook Live ในวันนี้ (8 เม.ย.63)

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

2 เมษายน 2563….คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Continue Reading
NEXT GEN

กสิกรไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ Zero-Carbon Organization

15 มกราคม 2563…ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่รุนแรงมากขึ้น

Continue Reading