Browsing Tag

บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ

CSR

จิตอาสา @ คลองคาง เขตคลองเตย : รัฐ&เอกชน ร่วมพัฒนา

30 เมษายน 2562…หน่วยงานในพื้นที่เขตคลองเตย ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย, มูลนิธิครอบครัวข่าว, ช่อง 3 พัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ด้วยการจัดการขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา

Continue Reading

ACTIVITIES

ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน

3 เมษายน 2562…ผู้บริหาร นักแสดง และพนักงานจิตอาสา ช่อง 3 พาน้อง ๆ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

Continue Reading