Browsing Tag

น้ำท่วม

CSR

หลังบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ไม่เกิน 4 ปี ชุมชนมีรายได้เกษตรกรรมเพิ่มกว่า 60%

19 เมษายน 2564…SD PERSPECTIVES ลงพื้นที่กับอินทัช ร่วมกับ สสน. บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งที่ชุมชนบ้านวังยาว จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

“เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล พิสูจน์ได้จริงจากตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนบ้านดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีเงินกองทุน 480 ล้านบาท มีสวัสดิการดูแลสมาชิกตลอดชีพ

1 เมษายน2564…ความยากจนเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะวิกฤติแล้งในปีนี้เริ่มส่งสัญญาณรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังพื้นที่ในหลายชุมชนเริ่มประสบภัยจากการขาดแหล่งน้ำกินน้ำใช้เร็วกว่าปกติ นั่นหมายความว่ายิ่งแล้งเท่าไหร่ก็ยิ่งซ้ำเติมภาวะทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรเพิ่มมากเท่านั้น

Continue Reading

CSR

เผย 4 จุดสำคัญ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนทุ่งสง

12 ธันวาคม 2563…เอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สนับสนุนชุมชนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

MSCI ซื้อ CARBON DELTA เสริมแกร่ง ประเมิน “ความเสี่ยง” Climate Change

24 กันยายน 2562…เมื่อนักลงทุนสถาบัน ควรวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงด้าน Climate Change เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยการลงทุนสำคัญที่สุดในระยะยาว

Continue Reading

NEXT GEN

AIS ยืน 1 ใน DJSI World Index 2019 & Emerging Market

14 กันยายน 2562…ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย สะท้อนวิสัยทัศน์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ

Continue Reading

ACTIVITIES

แม็คโคร ส่งทีมฟื้นฟูร้านค้าอีสาน-เหนือภัยน้ำท่วมพายุโพดุล

9 กันยายน 2562…ช่วยในพื้นที่กว่า 3,000 ราย พร้อมเป็นจุดแพคถุงยังชีพ บรรจุของใช้จำเป็น ส่งต่อสภากาชาดไทย กระจายความช่วยเหลือทันท่วงที

Continue Reading