Browsing Tag

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

TALK

เอสซีจี เผยการแก้โจทย์เปลี่ยนผ่านสู่ “พลังงานสะอาด”

13 มีนาคม 2567…เอสซีจี เผยมุมมองการเปลี่ยนผ่านสู่สังคม Net Zero ควบคู่สร้างการเติบโตให้เอเชียอย่างยั่งยืน ต้องใช้จุดแข็งของประเทศผสานพลังของเทคโนโลยี แก้โจทย์พลังงานสะอาดและพัฒนานวัตกรรมกรีน ในงาน Economist Impact’s 3rd Annual Sustainability Week Asia

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

 เอสซีจี เร่งเครื่องธุรกิจกรีนโดยคำนึง Biodiversity

31 มกราคม 2567…ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ย้ำว่า ทุกผลิตภัณฑ์บริการในทุก BU ของเอสซีจี และ SCGP,SCGC รุกธุรกิจกรีน มุ่งสร้างการเติบโตพร้อมสังคม Net Zero งบลงทุน 40,000 ล้านบาท ดันนวัตกรรมรักษ์โลก-ลุยพลังงานสะอาด-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : เอสซีจี กสิกรไทย ไอวีแอล @ COP28

13 ธันวาคม 2566…การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 มีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหาทางเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี ESG Symposium 2023 @ อินโดนีเซีย ขยายความยั่งยืนสู่ภูมิภาค

8 พฤศจิกายน 2566… ESG Symposium 2023 Indonesia จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความร่วมมือเพื่ออินโดนีเซียที่ยั่งยืน” (Collaboration for Sustainable Indonesia) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เร่งการบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060 ตามเป้าหมาย Nationally Determined Contributions (NDC) ของอินโดนีเซีย

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี เร่ง 3 กลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจผันผวน และมาตรฐานใหม่ ๆ ของโลก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

27 ตุลาคม 2566… รัดเข็มขัด ลดต้นทุนพลังงาน – ทบทวนการลงทุน เน้นธุรกิจเติบโตสูง – เร่งเครื่องนวัตกรรมกรีนสู่ตลาดโลก ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เต็มรูปแบบตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว

Continue Reading

NEXT GEN

 นายกฯ ชื่นชม 4 ข้อเสนอ การเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ @ESG Symposium 2023 

16 ตุลาคม 2566….ในงาน ESG Symposium 2023 ปีที่ 11 ในหัวข้อ “ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”  ซึ่งไม่เพียงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยบุคคลและหน่วยงานที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเท่านั้น ยังมีผลการระดมสมอง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม กว่า 500 คน ตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา

Continue Reading

ACTIVITIES

 4 ข้อเสนอนายกรัฐมนตรี “ความร่วมมือ เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” @ESG Symposium 2023

3 ตุลาคม 2566 … ร่วมสร้างเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ–เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน– เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน–ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Continue Reading

SD DAILY

เอสซีจี ได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนจาก DJSI

​25 กันยายน 2566…เอสซีจีได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG 4 Plus โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก 10 ปี และถูกจัดอันดับอยู่ใน 3 อันดับแรกของโลกต่อเนื่อง 14 ปี ทั้งนี้ เอสซีจีเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI นับตั้งแต่ปี 2547

Continue Reading