Browsing Tag

ตลาดทุน

NEXT GEN

AIS x รพ.จตุรพักตรพิมาน x อสม. คว้ารางวัล “PM Awards 2021” นำแอปฯอสม.ออนไลน์ สร้าง Well Being และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8 เมษายน 2565…ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น มาจากการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และภาคเอกชน ทำให้ “แอปฯ อสม.ออนไลน์” ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ในหมวด Digital Community of the Year สาขา Well being เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ชุมชนที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการยกรับคุณภาพชีวิตของประชาชน (Well Being)

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

6-7 เมษายน 2565…ก.ล.ต. ออกประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

Continue Reading

NEXT GEN

SET Awards 2021 องค์กรต้นแบบในตลาดทุน มุ่งมั่นรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

9 พฤศจิกายน 2564… SET Awards นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย

Continue Reading

NEXT GEN

ทำความรู้จักกับ “ผู้ลงทุนบุคคลใหม่” ในตลาดหุ้นไทย

5 กรกฎาคม 2564…เพียงช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มีผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มเข้าซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกสูงถึง 151,653 คน คิดเป็นมากกว่า 1 เท่าตัวจากยอดรวมทั้งปีก่อนหน้า และเป็นเกือบ 20% ของผู้ลงทุนบุคคลทั้งหมดที่ซื้อขายหุ้นในปีนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ x กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ SET SE102

20 กรกฏาคม 2564…SET SE102 เวิร์กชอปเข้มข้นเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง สร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้โดดเด่น ตลอดเดือน ก.ค.-ก.ย. โดยในปี 2564  โครงการได้ปรับปรุงและจัดเต็มเนื้อหาใหม่ ๆ สำคัญ อัพเดทข้อมูล และเรื่องราวล่าสุดของแวดวง SE ครบเครื่อง

Continue Reading

NEXT GEN

โควิด-19 ตัวเร่ง นักลงทุนกระหายลงทุนแบบ ESG มากขึ้น

5 กรกฎาคม 2564…ไม่นานมานี้ ทัศนคติของสาธารณะเรื่องความยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ โดยช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเร่งเรื่องนี้ คือ การระบาดของโควิด-19 จุดที่น่าสนใจ คือ เรื่องนี้นำไปสู่การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วยให้นักลงทุนตระหนักว่า พวกเขากำลังลงทุนด้วยเหตุผลที่ดีขณะเดียวกันก็จะได้รับผลตอบแทนน่าพอใจคืนมาด้วย

Continue Reading

NEXT GEN

K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนกองแรกของไทย ที่ใช้ LONG – SHORT Strategy เน้นลงทุนสร้างกำไร จากหุ้นที่ได้และเสียประโยชน์เพราะการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

27 พฤษภาคม 2564… KBank Private Banking เชื่อมั่นแนวทางการขับเคลื่อนภาคการลงทุนไทยสู่ความยั่งยืน หลังพบว่าแนวโน้ม เงินทุนของโลกที่ไหลสู่กองทุนใหม่ ๆ ที่มีกระบวนการและเป้าหมายการลงทุนมุ่งสู่ความยั่งยืน ล่าสุดเปิดตัวกองทุน K-SUSTAIN-UI (K Sustainable Long-Short Fund Not for Retail Investors) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่สร้างกำไร ทั้งจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืน โดยเปิดเสนอขาย สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

Continue Reading

NEXT GEN

ESG เป็นอีก 1 ปัจจัยที่ไทยจะต้องมี เพื่อสามารถแข่งขันทางการค้าในเวทีระหว่างประเทศ

21 พฤษภาคม 2564…ESG ที่ SD PERSPECTIVES กล่าวถึงข้างต้นคือคำย่อของ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่หลายคนเริ่มคุ้นเคยมากขึ้น ๆ และรู้ว่าไม่ใช่เรื่อง PR. ไม่ใช่ CSR แต่ ESG อยู่ในกระแสทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง (Stakeholder Capitalism) ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่คะแนน ESG ที่ไม่ดีนัก เพราะปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาการขาดหลักนิติธรรม (Rule of Law) และรัฐที่มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ค่อนข้างต่ำ รวมไปถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ทำให้ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ยาก

Continue Reading