Browsing Tag

ดร.ชญาน์ จันทวสุ

CIRCULAR ECONOMY

GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero ได้เร่งขยายแนวร่วมเชื่อม Ecosystem รวมพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

12 กันยายน 2565…วันนี้ Climate Change ส่งผลกระทบมาถึงการใช้ชีวิต และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในอนาคตทุกคนจะได้รับผลกระทบที่หนักขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หากวิกฤตนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามีหลากหน่วยงานต่างพากันขับเคลื่อน และหยยยลบบลงนึ่งในนั้นคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนแรกๆ ที่ลุกขึ้นมาสร้างการรับรู้ต่อวิกฤตนี้ในวงกว้าง หลังมองเห็นความจำเป็นที่ทุกคนบนโลกต้องยื่นมือแสดงความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

Continue Reading

ALTERNATIVE

กนอ. x GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

7 กันยายน 2565… เร่งผลักดันโครงการนำร่องจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงธุรกิจ

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

“YOUเทิร์น” ไลฟ์สไตล์การจัดการพลาสติกใช้แล้ว เริ่มต้นที่ยู เปลี่ยน Waste เป็น Resource

22 กันยายน 2564 …หลังจากที่ “ขยะพลาสติก” จำนวนมากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีกระทั่งกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ จนกระทั่งกลายเป็นถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องจัดการขยะพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านี้

Continue Reading