Browsing Tag

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

NEXT GEN

KBank Private Banking  X Lombard Odier เผยแนวคิด RETHINK SUSTAINABILITYผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

16-17 มีนาคม 2567…มีการระบุว่ามีจะเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลถึง 34 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (หรือกว่า 1.2 พันล้านล้านบาท) กระจายลงทุน ภายในปีพ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะคว้าโอกาสนี้อย่างไร? ธนาคารกสิกรไทย โดย เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง และลอมบาร์ด โอเดียร์ ร่วมกันจัดงานเสวนาด้านความยั่งยืน ‘RETHINK SUSTAINABILITY: A CALL TO ACTION FOR THAILAND’ เพื่อผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน และจากการเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มการลงทุนในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนแห่งอนาคต ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาหารและการเกษตร เคมีภัณฑ์ และพลังงานหมุนเวียน พร้อมตอกย้ำบทบาทสำคัญของนักลงทุนในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Continue Reading

ACTIVITIES

Rethink Sustainability: A Call to Action for Thailand

9 กุมภาพันธ์ 2567… ความสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน เพราะ KBank Private Banking ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน มองว่าแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยด้วยการลงมือทำ

Continue Reading

NEXT GEN

เผย 3 เป้าหมายหลัก 3 ขั้นตอน การลงทุนอย่างยั่งยืนคือ “ทางรอด”

28 สิงหาคม 2565…KBank Private Banking ผนึก Lombard Odier ชี้การลงทุนอย่างยั่งยืนคือ “ทางรอด” จับมือ GC ตอกย้ำแนวคิด Net Zero สร้างความเติบโตให้ทั้งธุรกิจและพอร์ตลงทุน

Continue Reading

NEXT GEN

เผย 4 พลังสำคัญให้ธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืนในไทยมีมากขึ้น และนักลงทุนสนใจ

4 ตุลาคม 2564…นักลงทุนทั่วโลกเตรียมพร้อมมากในการลงทุนธุรกิจสีเขียว ในนโยบาย ESG และปรับกลยุทธ์การลงทุนตามสถานการณ์โลก เพื่อรักษาผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนให้ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ทำความรู้จัก “ความเสี่ยง” กับ “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Value Impact)

21 กันยายน 2564… KBank Private Banking x Lombard Odier ผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจอีก 5 รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ร่วมจัด สัมมนาออนไลน์แห่งปีในหัวข้อ “The Race to Net Zero: A Sprint or a Marathon” หวังจุดกระแสให้เกิดการพูดคุยเรื่องความยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

KBank Private Banking เผยกลยุทธ์ S-Sharing

11 กันยายน 2564…มีเป้าหมายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยดำเนินงานอย่างมีศักยภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนท่ามกลางภาวะที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading

NEXT GEN

รู้จักหุ้นกลุ่ม CLIC ™ จาก Lombard Odier พันธมิตรธุรกิจ KBank Private Banking

27 มกราคม 2564… CLIC ™ (Circular, Lean, Inclusive, Clean) นับเป็น Save the World 1 ในธีมกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะสร้างความเติบโตให้กับมูลค่าพอร์ตการลงทุน ในปี 2021 ตามความเห็นของ KBank Private Banking

Continue Reading

NEXT GEN

“การปฏิวัติความยั่งยืน” คาดเม็ดเงินลงทุนลดโลกร้อนจะมีมูลค่าถึง 173 ล้านล้านบาท/ปี

27 สิงหาคม 2563…ที่ไหนมีเม็ดเงินลงทุน ที่นั่นมี Growth ชี้โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ และภาคการลงทุนจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะธุรกิจที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 173 ล้านล้านบาทต่อปี ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปจนถึงปี พ.ศ. 2573

Continue Reading