Browsing Tag

จิตอาสา

ACTIVITIES

ผู้บริหารญี่ปุ่นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์มรดกไทย

11 ธันวาคม 2562… วัดเชิงท่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ไทย ด้วยเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวช

Continue Reading

CSR

1 ทศวรรษ L’Oréal Citizen Day

19 กรกฎาคม 2562 …ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ชวนพรีเซ็นเตอร์กานิเย่ร่วมอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

Continue Reading

ACTIVITIES

เลือก 1 วัน/ปี ไม่ถือเป็นวันลา รวมพลังจิตอาสา

16 กรกฎาคม 2562…. คนกสิกรไทยไม่หยุดทำความดี และจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสาเพื่อให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนกับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ”

Continue Reading

ACTIVITIES

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กว่า 1,200 คน

3 พฤษภาคม 2562…เอสซีจี นำโดย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมกว่า 1,200 คน สมัครเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา

Continue Reading

CSR

จิตอาสา @ คลองคาง เขตคลองเตย : รัฐ&เอกชน ร่วมพัฒนา

30 เมษายน 2562…หน่วยงานในพื้นที่เขตคลองเตย ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย, มูลนิธิครอบครัวข่าว, ช่อง 3 พัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ด้วยการจัดการขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา

Continue Reading

ACTIVITIES

ดี-แลนด์ ร่วม ลูกบ้าน & บุคคลทั่วไป ปันสุข ก็สุขใจ

16 มกราคม 2562…มุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ พนักงานในองค์กร ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการของดี-แลนด์ กรุ๊ป รวมถึงชุมชนโดยรอบและสังคม

Continue Reading