ACTIVITIES

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กว่า 1,200 คน

3 พฤษภาคม 2562…เอสซีจี นำโดย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมกว่า 1,200 คน สมัครเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา

การปฏิบัติหน้าที่นี้ อยู่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

พนักงานเอสซีจีซึ่งเป็นจิตอาสาในโครงการดังกล่าว จะเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตามประกาศของสำนักพระราชวัง รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กิจกรรมที่เอสซีจีได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จิตอาสา และพนักงาน จัดขึ้นภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ซึ่งประกอบด้วยการทำ 3 กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนด้วยการส่งมอบถังเก็บน้ำ บรรเทาภัยแล้งระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

You Might Also Like