Browsing Tag

ความยั่งยืน

SD DAILY

ความต่อเนื่องน่านแซนด์บอกซ์ ล่าสุดโดยมูลนิธิกสิกรไทย x มข. พัฒนายาจากพืช

1 กันยายน 2566…โครงการน่านแซนด์บอกซ์ หากเป็นแบรนด์จะถูกนึกถึงเรื่องความพยายามฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้มากขึ้นทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอดีตที่เคยสร้างความเสียหายคือป่าต้นนำ้

Continue Reading

SD DAILY

IFRS จะช่วยสร้างความมั่นใจ การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ได้เป็นการฟอกเขียว (Greenwashing)

31 สิงหาคม 2566…มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: IFRS) เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนออกมา 2 ฉบับ คือ “IFRS S1” มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความยั่งยืน และ “IFRS S2” มาตรฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป)

Continue Reading

ACTIVITIES

GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล @สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง

31 สิงหาคม 2566…การส่งมอบครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าของการคัดแยก และนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดปริมาณขยะไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 9,600 กิโลกรัม

Continue Reading

ACTIVITIES CSR

ทช.x GC x ชุมชนระยอง ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ช่วยลดโลกร้อน

31 สิงหาคม 2566…เป็นกิจกรรมภายใต้โครง “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ชุมชนตำบลเนินฆ้อและตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และการปล่อยปูแสม เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นระยอง

Continue Reading

ACTIVITIES

SCGP รวมพลัง “คนรุ่นใหม่” คิดแพคเกจจิ้งเพื่อ “คนรุ่นใหญ่” ผ่านเวทีประกวด PACKAGING SPEAK OUT 2023

30 สิงหาคม 2566…สินค้าที่ดีไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าข้างในเท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มสินค้ายังมีบทบาทส่งเสริมให้สินค้านั้นน่าซื้อ ใช้ง่าย และสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคอีกด้วย ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้งยังต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปตามวัยของผู้สูงอายุเช่นกัน

Continue Reading

ACTIVITIES CSR

กสิกรไทยเปิดเวทีเยาวชน AFTERKLASS Business KAMP ปี 4 ชิงเงิน 2 แสนบาทภายใต้ 3 โจทย์ด้านความยั่งยืน 

30 สิงหาคม 2566…ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำผลสำเร็จในการจัดโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ผู้นำแคมป์แข่งขันสร้างไอเดียธุรกิจและนวัตกรรมสตาร์ทอัพในรูปแบบแฮคกาธอน (Hackathon) ให้กับนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ เดินหน้าจัดต่อเนื่องโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 ร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ผ่านโจทย์การนำเสนอแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน ในธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาและต่อยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมให้เกิดขึ้นจริง เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2566

Continue Reading

NEXT GEN

SCGC ร่วมทุน Braskem เป็นเครื่องเร่งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอันดับ 2 ของโลก

29 สิงหาคม 2566…ข้อมูลจากบีโอไอ ระบุว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตพลาสติกชีวภาพ จำนวน 24 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 37,000 ล้านบาท และกำลังเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านซัพพลายเชนของพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าต่อยอดวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Continue Reading

NEXT GEN

ซีเค พาวเวอร์ x ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

29 สิงหาคม 2566…ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างสองบริษัทในการนำองค์ความรู้และทรัพย์สินเพื่อ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ซึ่งมีระยะทางกว่า 71 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งมวลชน 54 สถานีทั่วกรุงเทพฯ

Continue Reading