Browsing Tag

กลอยตา ณ ถลาง

ACTIVITIES

Carbon Markets Club ครบรอบ 2 ปีเปิดภารกิจเพื่อโลก

27 มิถุนายน 2566… จากสมาชิกตั้งต้น 11 องค์กร สู่สมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 300 รายยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ RECs รวมประมาณ 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แนะนำแอปฯ ECOLIFE for CMC ชวนปฏิบัติภารกิจรักษ์โลกด้วยการ ‘ลด ละ เริ่ม’ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา กลุ่มประมงพื้นบ้าน ให้เข้าใจรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยไตรมาส 3 นี้ จะให้บริการเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรสมาชิกผ่านเว็บไซต์

Continue Reading

ALTERNATIVE

บางจากฯ MOU พัฒนาเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน และจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ

16 มิถุนายน 2566… บางจากฯ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ C-Quester จากสหรัฐอเมริกา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

Continue Reading

ACTIVITIES

กาแฟเทพเสด็จตราอินทนิล @ประชุม UN ESCAP สมัยที่ 79

16 พฤษภาคม 2566…บางจากฯ อินทนิล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมชูความสำเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (PPPP – Public Private Partnership for People) นำ “กาแฟเทพเสด็จตราอินทนิล” แสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม UN ESCAP สมัยที่ 79

Continue Reading

SD DAILY

บางจากฯ OKEA ASA ต้อนรับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล @กลางทะเลนอร์เวย์

15 มีนาคม 2566…เป็นการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานที่แท่นผลิตปิโตรเลียม Draugen ของ OKEA ASA กลางทะเลนอร์เวย์หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

Continue Reading

CSR

บางจากฯ หนุน “ข้าวลดโลกร้อน” มีเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ มีรายได้กันแล้ว

3 มีนาคม 2566…ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยบางจากฯ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและรับซื้อ “ข้าวลดโลกร้อน” สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ เพิ่มรายได้ พร้อมผลักดันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากภาคเกษตรกรรมผ่าน Carbon Markets Club

Continue Reading

SD DAILY

บางจากฯ หนุนบัตรเติมน้ำมัน@โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ป้องกันไฟป่า

6 ธันวาคม 2565…กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมันบางจาก แก่ ดร. เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ซึ่งชมรมฯ ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในการลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานฯ

Continue Reading

SD DAILY

บางจาก x ศูนย์สื่อมวลชนสีเขียว@APEC 2022 ต่อยอดชดเชยคาร์บอนผ่าน Carbon Markets Club

21 พฤศจิกายน 2565….กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน Carbon Markets Club เปิดเผยว่า ในการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน กลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศจากกว่า 20 ประเทศที่ใช้บริการพื้นที่ศูนย์ปฎิบัติการสื่อมวลชน (Media Center) ซึ่งมีจำนวนสูงสุดวันละกว่า 2,200 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และได้คำนวณและชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชน เพื่อให้เป็น Carbon Neutral Media Center

Continue Reading

CSR

บางจากฯ @Big Brothers นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม น้ำผึ้งชันโรง

18 กรกฎาคม 2565…ชันโรงที่มีคุณสมบัติพิเศษและมูลค่าสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี เพิ่มโอกาสและรายได้ให้เกษตรกร โดยการนำงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาใช้ประโยชน์ผนวกกับความร่วมมือของสมาชิกที่ร่วมทำหน้าที่พี่เลี้ยงพัฒนาการเลี้ยงชันโรงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Continue Reading