SD DAILY

SD Daily : All Gender มีอะไรบ้าง @ ม.หอการค้าไทย

22 มิถุนายน 2567…มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่หลากหลายและแตกต่าง ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งเสมอภาคที่เกิดขึ้นได้จากการยอมรับความแตกต่าง

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงแนวคิดของการสนับสนุนพื้นที่ความเท่าเทียมในมหาวิทยาลัยว่า จุดเริ่มต้นคือการจุดประกายมาจากนโยบาย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำตามความฝันของตัวเอง เรื่องของ ‘ความหลากหลายและความเท่าเทียม’ ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างสภาพแวดล้อมให้นักศึกษามีความสุข

ภายในห้องน้ำ All Gender

 

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประสบความสำเร็จในการริเริ่มการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ทั้งสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องน้ำ All Gender ที่มีความเก๋ตั้งแต่การออกแบบสัญลักษณ์ตัวอักษรแทนห้องน้ำที่ไม่จำเป็นต้องระบุเพศ เพื่อตอกย้ำว่าห้องน้ำนี้เป็นของทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเพศเพื่อบริการนักศึกษาในการทำธุระส่วนตัว โดยทุกคนเข้าถึงได้อย่างอิสระโดยไม่กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ของเพศใดเพศหนึ่ง, การมอบอิสระและเสรีภาพให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ตนเองปรารถนาในการเข้าเรียน การสอบกลางภาค ปลายภาค และการรับปริญญาบัตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท, การยกเลิกใช้คำนำหน้าในพิธีรับปริญญาบัตร ที่สำคัญคณะยังมุ่งให้ความสำคัญกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาชื่นชอบ มุ่งมั่นตอบโจทย์ความใฝ่ฝันของนักศึกษา รวมถึงการจัดเวิร์คช็อปให้กับบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ และแสดงออกต่อกันด้วยความเคารพและเท่าเทียม

อ.วุทธินันท์ และนักศึกษา LGBTQ+

“หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจน เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้น นักศึกษาของเรามีความสุขมากขึ้น ยอมรับความแตกต่าง และไม่ขัดแย้ง นับเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประสบความสำเร็จในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายให้เกิดขึ้นจริงภายในมหาวิทยาลัย เราเชื่อว่านักศึกษาของเราจะส่งต่อสิ่งดีๆ นี้ออกไปสู่สังคมได้อย่างแน่นอน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่และเป็นสุขต่อไป” อาจารย์วุทธินันท์ กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like