SD DAILY

AP OPEN HOUSE ปีที่ 8 โปรแกรมฝึกงานนิสิตนักศึกษาหลายคณะ

17 มกราคม 2566… บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เผยความพิเศษของ AP OPEN HOUSE 2566 คือการเปิดกว้างรับนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ไม่จำกัดเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงที่ซับซ้อนมากกว่าทฤษฎี

ในปีนี้ มีน้องๆ จากคณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น โดยในปีนี้มีน้องๆ จาก 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมกว่า 3,000 คน กว่า 15 สาขาวิชาชีพที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม และจะมีเพียง 40 คนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในโปรแกรม AP OPEN HOUSE 2566 โดยเอพี ไทยแลนด์จะประกาศรายชื่อน้องๆ ผู้โชคดีในวันที่ 15 มกราคมนี้ ผ่านทาง www.apthai.com/th/career/open-house หรือทางแฟนเพจ AP People and Career ซึ่งทางเอพี ไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษาทุกคนที่ได้มาร่วมพัฒนาทักษะชีวิตในทุกมิติ เพื่อการมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ไปด้วยกัน

เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ (AP OPEN HOUSE) คือ โปรแกรมการฝึกงานที่พัฒนาขึ้นโดย บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มาฝึกอบรม เรียนรู้กระบวนการการทำงานจริง โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่จริง พร้อมเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่

ท้ายสุด สำหรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 4 คนที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่นยังจะได้รับโอกาสจาก บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศญี่ปุ่น พันธมิตรทางธุรกิจของเอพี เพื่อเรียนรู้การทำงานที่นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยอีกด้วย

 

You Might Also Like