NEXT GEN

SHAPING #COVID19 สําหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

14 เมษายน 2563… การวางแผนเป็นเรื่องที่ต้องทำ แต่ต้องดำเนินการทันที หากเราทำได้อย่างถูกต้อง การตอบสนองต่อ COVID-19 อาจไม่เพียงลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรากฐานสําหรับความเป็นโลกสีเขียว เพิ่มความปลอดภัย รวมถึงอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วย

ทุกหน่วยงานในธนาคารโลกกําลังดําเนินการเพื่อช่วยให้รัฐบาลตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 ความสําคัญลำดับแรกๆ ในวันนี้ คือ การสนับสนุนระบบสุขภาพที่ครอบคลุมครบวงจร รวมถึงคนงานและเจ้าของธุรกิจหลายล้านคนที่กําลังลำบากอย่างหนัก การคิดไปข้างหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือ ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น แบ่งเป็น 2 ระยะ + 2

 ระยะที่หนึ่ง : บทเรียนจากแนวหน้าของการตอบสนองภัยพิบัติ

โฟกัสแรกต้องอยู่ที่แนวหน้า สนับสนุนแพทย์และพยาบาล, เช่นเดียวกับการทำให้มั่นใจว่าบ้านและโรงพยาบาลมีไฟฟ้าและน้ำใช้เพียงพอ ของเสียจะถูกกําจัดอย่างถูกต้อง อาหารต้องเพียงพอสำหรับทุกคน และราคาไม่แพง

ความสนใจต้องเน้นที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะผู้มีอาชีพที่ถูกกระทบโดยตรง (เช่นการท่องเที่ยวหรือร้านอาหาร) หรือรายได้ไม่แน่นอน (เช่นแรงงานอิสระ) เช่นเดียวกับครัวเรือนยากจนที่สุดที่มีเงินออมน้อย  ตอนนี้ เป้าหมายไม่สามารถกระตุ้นความต้องการ และเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก่อนที่ไวรัสอยู่ภายใต้การควบคุม แต่เราต้องดําเนินการช่วยเหลือทุกด้านต่อไป เพื่อลดการช็อก! ซึ่งเกิดจากโรคระบาด

เพื่อลดการช็อค รัฐบาลสามารถพึ่งพาระบบประกันสังคมที่มีอยู่ “ระบบความปลอดภัยแบบปรับได้” ที่ใช้แผนการป้องกันทางสังคมที่มีอยู่และขยายได้อย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มจํานวนผู้รับผลประโยชน์และผลรวมที่คืนกลับไปให้พวกเขา นั่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยผู้คนหลังภาวะช็อค วิธีนี้มีประสิทธิภาพในฟิจิ หลังพายุเฮอริเคนวินสตัน ในเคนยาและเอธิโอเปีย ช่วงภัยแล้ง ซึ่งนําไปใช้ได้ในขณะนี้

มาตรการเฉพาะกิจอื่น ๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้น ต้องมีคุณสมบัติรักษาการเข้าถึงอาหาร ที่พักพิง หรือความต้องการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ตั้งแต่ความล่าช้าในการให้เช่า หรือการชําระเงินล่วงหน้าเพื่อจัดอาหารกลางวันให้โรงเรียน หลีกเลี่ยงการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง

เป็นเรื่องสําคัญ ที่ต้องทำให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องพร้อมสําหรับบริษัทที่แตกต่างหลากหลาย เงินให้กู้ยืมหรือการรับประกันสาธารณะเป็นเครื่องมือทั่วไปหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และขับเคลื่อนได้อย่างอิสระ
ประเภทของการสนับสนุนขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศ การพัฒนาของภาคการเงินและระบบประกันสังคมของพวกเขา สำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำจำนวนมาก การได้รับการสนับสนุนจาก MDB (Multilateral Development Bank) และ IMF มีความสําคัญ

ในหลายประเทศที่มีรายได้ต่ำ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะเพิ่มเงินทุนสนับสนุนให้ระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือด้านประกันสังคม เรื่องนี้เป็นโอกาสสร้างผลประโยชน์ระยะยาว นอกเหนือจากวิกฤตในปัจจุบัน ถ้าออกแบบให้เกิดความยั่งยืนได้ การพัฒนาการดูแลสุขภาพและการประกันสังคมเหล่านี้สามารถสร้างความยืดหยุ่นรับมือการช็อคใดๆในอนาคต รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 
ระยะที่สอง: ช่วยประเทศฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

ทันทีที่วิกฤตสุขภาพเกิดขึ้น เงินฝากของครัวเรือนจํานวนมากจะหมดลงหรือมีหนี้ก้อนใหญ่ ต้องประหยัดมากขึ้น บริโภคน้อยลง ในทํานองเดียวกัน บริษัทและสถาบันการเงินต้องจัดทำงบดุลใหม่ ลดการลงทุน มีเหตุผลที่จะคาดการณ์ได้ว่าความต้องการรวมจะยังคงลดต่ำเป็นเวลานานแม้โรคระบาดยุติยาวนานแล้วก็ตาม

นี่เป็นเวลาสําหรับการกระตุ้นที่มุ่งบรรลุการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเงิน โครงการของรัฐบาลมีความสําคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลตอบแทนที่รวดเร็วจะเกิดขึ้น เพื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท ซึ่งอาจรวมถึงการลดภาษี การปฏิรูป การแจกเงินสด เงินอุดหนุน การใช้จ่ายที่สูงขึ้นในเซ็คเตอร์หรือโครงการใดเป็นพิเศษ ขณะที่วิธีการอาจทำให้เกิดโต้เถียงรุนแรง เพราะมีเคสที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลสำหรับช่วยเหลือคนจำนวนมากในแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้

โครงการเหล่านี้จะมีผลกระทบระยะยาวในระบบเศรษฐกิจ. แม้การลงทุนจะมีประโยชน์เช่นเดียวกันในระยะสั้น แต่บางตัวเลือกจะดีกว่าในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและการลดความขัดสน การคิดไปข้างหน้าจึงมุ่งเน้นเร่งด่วนเรื่องความต้องการระยะสั้น ไม่ควรมองข้ามโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวอื่น ๆ (และหลีกเลี่ยงการทําให้เป้าหมายระยะยาวยิ่งท้าทายกว่าเดิม) จุดสำคัญที่สุดของเรื่องเหล่านี้ คือ การทำเรื่อง Decarbonization ของระบบเศรษฐกิจโลก และผลประโยชน์ระยะยาวที่จะทำให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องหนึ่งในแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ

ตัวอย่างเช่น บางส่วนของการปฏิรูปภาษีในแพ็กเกจกระตุ้นสามารถสร้างอัตราภาษีใหม่สําหรับเชื้อเพลิงพลังงานหรือคาร์บอนและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ราคาน้ํามันโลกลดลงล่าสุดเปิดโอกาสที่จะทบทวนเงินอุดหนุนที่มีในหลายประเทศและเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรเหล่านี้ไปสู่วิถีทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความยากจนหรือเพิ่มการเจริญเติบโต ขณะที่ความก้าวหน้าของ การเปลี่ยนผ่านแสดงให้เห็นชัดว่าอยู่ห่างไกลจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การลงทุนที่หลากหลายสามารถเพิ่มการสร้างงานและรายได้ระยะสั้น สร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์การเติบโตในระยะยาว ตัวอย่างได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากอาคารที่มีอยู่ การผลิตพลังงานทดแทน การรักษาหรือฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติที่ให้แก่ระบบนิเวศและความยืดหยุ่นต่อน้ําท่วม ความแห้งแล้งและพายุเฮอริเคน การปรับสภาพดินที่ปนเปื้อน เงินลงทุนในการบําบัดน้ําและสุขาภิบาล หรือโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ยั่งยืนตั้งแต่เลนจักรยานไปจนถึงระบบรถไฟใต้ดิน

แม้การกระตุ้นอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในอนาคต, ตอนนี้เป็นเวลาที่จะระบุแพคเกจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้, การพัฒนา”ให้พร้อมทุกภาคส่วน” ทั้งโครงการและนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชน

Photo: Ivo Dukic/Connect4Climate

กรอบการกระตุ้นสีเขียว

เพื่อตอบสนองวิกฤติ เราไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากสิ่งละอันพันละน้อย เราสามารถใช้โครงการระบุแล้วในประเทศหรือแผนระดับชาติและภาค เช่นเดียวกับแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมที่ ระบุชัดแล้วของข้อตกลงปารีส (NDCs) โครงการควรประเมินในแง่ของศักยภาพ เพื่อให้พอดีกับความต้องการของการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยพิจารณามิติของเซ็คเตอร๋ต่างๆ รวมถึงประโยชน์ของการเติบโตระยะสั้นและการสร้างงาน ซึ่งรวมถึงจํานวนงานที่สร้างขึ้น ให้เหมาะกับทักษะท้องถิ่นไม่ว่าโครงการเหล่านี้จะต้องใช้วัสดุในประเทศหรือนําเข้าหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาของโครงการ ระยะเวลาที่จะใช้ในการสร้างงานเหล่านี้

ความยั่งยืนระยะยาวและการมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน รวมถึงการประเมินวิถีการปลดปล่อยมลพิษในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ การป้องกันระบบนิเวศในท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาว (เช่น การปรับปรุงการศึกษาหรือสุขภาพของประชากร หรือการลดระดับมลภาวะทางอากาศในท้องถิ่น หรือความเปาะบางของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากน้ําท่วม)

หลายโครงการสามารถทำคะแนนสูงในทั้งหมด 3 มิติ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, การอนุรักษ์ธรรมชาติ, ทางเลือกพลังงานสะอาด, และการขนส่งที่ยั่งยืน ทั้งหมดเป็นพื้นที่ win-win ชัดเจนสําหรับการลงทุนกระตุ้น. ตัวอย่างเช่น แพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2008 ของสาธารณรัฐเกาหลี รวมการลงทุนขนาดใหญ่ในภาคเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูแม่น้ํา การสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการขนส่งสีเขียว

โดยสรุป ทั้งประเทศ ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย มีเกือบถึง 20 % ของเงินเบิกจ่ายในครึ่งแรกของปี 2009.

การคืนสภาพป่าและภูมิทัศน์ที่เสื่อมสภาพสามารถสร้างงานได้มากมายในระยะสั้น ขณะที่ยังสร้างประโยชน์สุทธิมูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์จากการป้องกันลุ่มน้ํา อัตราเติบโตของผลผลิตที่ดีขึ้น และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ในเอธิโอเปีย, ตัวอย่างเช่น, โครงการ Humbo Assisted Natural Regeneration Project เพิ่มรายได้ในท้องถิ่น ช่วยฟื้นฟูป่าพื้นเมือง 2,700 ไร่ ส่งเสริมประโยชน์การสะสมคาร์บอน รวมถึงการปลูกต้นไม้แซมเพิ่มเติมยังลดความเสี่ยงภัยแล้งในท้องถิ่น

อีกตัวเลือกที่ชัดเจนในการสร้างงานจํานวนมากและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ คือ การลงทุนดัดแปลงอาคารเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และมีสุขภาพดีมากขึ้นรวมทั้งปรับตัวให้ดีขึ้นกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในอนาคต

ในแพคเกจกระตุ้น, โปรแกรมงานสาธารณะสามารถช่วยคนยากจนจัดการผลกระทบโดยตรงของวิกฤต COVID-19 ในวิถีชีวิตของพวกเขา. โปรแกรมเหล่านี้สามารถสร้างผลวงกว้าง: มีผู้เข้าร่วม 80 ล้านคนใน Mahatma เป็นโครงการรับประกันการจ้างงานชนบทแห่งชาติในอินเดีย และ 10 ล้านคนในโปรแกรม Nasional Pemberdayaan Mandiri ในอินโดนีเซีย

หลายโครงการมุ่งเน้นการชลประทาน และหากเลือกอย่างระมัดระวัง พวกเขาสามารถอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในเอธิโอเปีย, โปรแกรม Productive Safety Net Program ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และการปรับตัว โดยลงทุนในการสร้างสินทรัพย์ของชุมชนที่จะจัดหาน้ำได้ดีมากขึ้น

โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นเรื่องพลังงาน การขนส่ง น้ํา หรือการพัฒนาเมืองมักยากที่จะรวมอยู่ในแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการตระเตรียม แต่ลักษณะเฉพาะของวิกฤตนี้อาจให้เวลาในการก่อร่างสร้างพื้นฐานโครงการ Green ใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงการขยายตัวขนาดใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า รถบัส เลนรถจักรยาน ระบบส่งและกระจายไฟฟ้า น้ําและสุขาภิบาล หรือทําให้ละแวกใกล้เคียงน่าอยู่มากขึ้น ลดการใช้พลังงานจำนวนมากลง

ประโยชน์ระยะยาว

กลยุทธ์ทั้งหมดที่นำเสนอข้างต้น ออกแบบเพื่อสามารถบรรลุผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ได้รับประโยชน์ทั้งในประเทศและทั่วโลก การวางแผนเป็นเรื่องที่ต้องทำ แต่ต้องดำเนินการทันที หากเราทำได้อย่างถูกต้อง การตอบสนองต่อ COVID-19 อาจไม่เพียงลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรากฐานสําหรับความเป็นโลกสีเขียว เพิ่มความปลอดภัย รวมถึงอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วย

ที่มา

You Might Also Like