NEXT GEN

8 เรื่องที่ EU แบน Greenwashing & เน้นปรับปรุงข้อมูลความทนทานผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค

28 กันยายน 2566…รัฐสภาและสภาบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับกฎใหม่เพื่อห้ามการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิด และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค

ข้อตกลงดังกล่าวได้ปรับปรุงรายการแนวปฏิบัติทางการค้าที่ถูกห้ามของสหภาพยุโรปที่มีอยู่ และเพิ่มพฤติกรรมทางการตลาดที่เป็นปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเขียว และการล้าสมัยของสินค้า

จุดมุ่งหมายของกฎใหม่คือ เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจผิด และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราว จุดที่เห็นพ้องในการสั่งห้ามหรือการแบน ประกอบด้วย

1.การใช้คำกล่าวอ้างด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”, “ทางธรรมชาติ”, “ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ”, “สภาพอากาศเป็นกลาง” หรือ “เชิงนิเวศน์” โดยไม่มีข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับซึ่งเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างดังกล่าว
2.การสื่อสารเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสินค้าที่มีคุณสมบัติความทนทานมีจำกัด
3.การกล่าวอ้างตามแผนการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่าผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นกลาง ลดลง หรือเชิงบวก
4.ฉลากความยั่งยืนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนการรับรองที่ได้รับอนุมัติหรือจัดทำโดยหน่วยงานสาธารณะ
5.การกล่าวอ้างความทนทานในแง่ของเวลาการใช้งานหรือความเข้มข้นภายใต้สภาวะปกติ หากไม่ได้รับการพิสูจน์
6.แจ้งให้ผู้บริโภคเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ ก่อนเวลาที่จำเป็น
7.การนำเสนอการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามความจำเป็น แม้เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานเท่านั้น
8.แสดงว่าสินค้าซ่อมแซมได้ ทั้งๆที่ไม่เป็นเช่นนั้น

ที่มา คลิกภาพ

MEPs (Members of the European Parliament) ประสบความสำเร็จในการยืนยันข้อมูลการรับประกันให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากไม่ทราบว่าสินค้าทั้งหมดมีการรับประกันอย่างน้อยสองปีในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยังได้รับมอบหมายให้ออกแบบฉลากใหม่สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการเน้นย้ำถึงคุณภาพของสินค้าของตนโดยขยายระยะเวลาการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หลังจากข้อตกลงดังกล่าว Biljana Borzan ผู้รายงานของรัฐสภากล่าวว่า เราได้บรรลุข้อตกลงที่ยอดเยี่ยม 60% ของผู้บริโภคชาวยุโรปไม่ทราบด้วยซ้ำว่าการรับประกันทางกฎหมายมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในวันนี้ พร้อมคำเตือนให้ปรากฏอยู่ในร้านค้าทุกแห่งในสหภาพยุโรปและในบางกรณีบนบรรจุภัณฑ์ด้วย นอกจากนี้ ฉลากการรับประกันแบบขยายใหม่จะแสดงอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ใดมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ดังนั้นจึงง่ายต่อการซื้อสินค้าที่มีความคงทนมากขึ้น

นอกจากนี้เรายังได้เจรจาจุดยืนที่เข้มแข็งเกี่ยวกับความล้าสมัยในช่วงแรกๆ เราไม่ควรโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวเร็วเกินไป นอกจากนั้น เรากำลังขจัดความสับสนวุ่นวายของการกล่าวอ้างด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้จะต้องได้รับการพิสูจน์ และการเรียกร้องที่อิงตามการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกแบน”

เพื่อให้กลายเป็นกฎหมาย ข้อตกลงชั่วคราวจะต้องได้รับมติขั้นสุดท้ายจากทั้งรัฐสภาและสภา การลงคะแนนเสียงโดย MEPs คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เมื่อคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ประเทศสมาชิกจะมีเวลา 24 เดือนในการรวมกฎใหม่นี้เข้ากับกฎหมายของตน

ที่มา

ที่มา ภาพเปิดเรื่อง คลิก

You Might Also Like