NEXT GEN

ได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมเกรด A แล้วได้อะไรกลับมาให้ธุรกิจ?

6 กุมภาพันธ์ 2562 – บริษัทมากมายได้กำหนดจุดมุ่งหมายของตนเองในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบ พร้อมคว้าโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ในทุกๆ ปี บริษัทกว่า 6,800 แห่งจะให้ข้อมูลด้านผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่ CDP เพื่อประเมินการให้คะแนนอย่างอิสระ บริษัทต่างๆ จะได้รับคะแนนตั้งแต่เกรด A ไปจนถึง D ตามประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางน้ำ และการไม่ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งบริษัทจะถูกประเมินให้ได้เกรด F หากไม่เปิดเผยข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน

 

CDP เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติที่ผลักดันให้ บริษัท และรัฐบาลต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปกป้องแหล่งน้ำและปกป้องป่าไม้ ได้รับการโหวตจากนักลงทุน ให้เป็นผู้ให้บริการวิจัยสภาพภูมิอากาศอันดับหนึ่ง โดย CDP ทำงานร่วมกับนักลงทุนด้วยสินทรัพย์จำนวน 87 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อาศัยพลังจากนักลงทุนและผู้ซื้อเพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ยอมเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทกว่า 7,000 แห่งที่มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 50% ยอมเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน CDP ในปี 2561 มีมากกว่า 750 เมือง รัฐ และภูมิภาคต่างๆ ที่ยอมเปิดเผยข้อมูล ทำให้แพลตฟอร์มของ CDP เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในส่วนข้อมูลวิธีการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและภาครัฐ CDP เดิมชื่อ Carbon Disclosure Project เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ We Mean Business Coalition

 

“นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ลอรีอัลได้รับเกรด A ในการประเมินของ CDP ถึง 3 ด้านอีกครั้ง ลอรีอัลเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในโลกที่ได้เกรด A ทั้ง 3 ด้านถึง 3 ปีซ้อน ความยั่งยืนนับเป็นตัวขับเคลื่อนการวิจัย นวัตกรรม และสร้างความตื่นเต้นในการทำงานของเรา และเป็นการตอกย้ำพันธสัญญาด้านความยั่งยืนนี้ต่อพนักงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ ทีมลอรีอัลทั่วโลกมีความภาคภูมิใจจากการเชิดชูนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของลอรีอัลสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในรูปแบบที่ยั่งยืน และผลักดันให้บริษัทไปได้ไกลและเร็วขึ้นในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกเผชิญในทุกวันนี้”         ฌอง-พอล แอกง ซีอีโอของลอรีอัล กล่าว

พอล ซิมป์สัน ซีอีโอของ CDP แสดงมุมมองถึงปีนี้ธุรกิจมีความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมปรากฎให้เห็นอย่างรุนแรงและชัดเจนมากขึ้น บริษัทมากมายได้กำหนดจุดมุ่งหมายของตนเองในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบ พร้อมคว้าโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

“เราจำเป็นต้องเร่งดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเห็นได้ว่าโลกธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และเหล่าบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์เกรด A ของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น” พอล กล่าวในท้ายที่สุด

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply