NEXT GEN

SET x Carbonwize จัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อบจ. มุ่งNet Zero

11 มิถุนายน 2024… เพื่อปฏิวัติรูปแบบการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกแบบเดิม ให้ง่ายต่อการใช้งาน ถูกต้องแม่นยำ และเป็นที่ยอมรับในสากล สู่การต่อยอดเพื่อการวางแผนลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยว่า ที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนเพียงครึ่งหนึ่ง ที่นำส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่เพียง 1 ใน 3 ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันมีความซับซ้อนในการคำนวณ มีความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง

คาร์บอนไวซ์ (Carbonwize) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’ พัฒนา ‘SET Carbon’ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกกลาง โดยทั้ง Carbonwize และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความตั้งใจร่วมกันที่จะเร่งเครื่องบริษัทจดทะเบียนบนกระดาน SET และ mai รวมกว่า 840 บริษัท มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านก้าวแรกที่สำคัญ คือ การจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกบริษัทจดทะเบียนในการจัดเตรียมข้อมูล ผ่านการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเภทอุตสาหกรรม ระบบการคำนวณแบบอัตโนมัติ ระบบการบูรณาการข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงฟังก์ชันการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน และการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ ซึ่งท้ายสุดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาจัดทำรายงานประจำปี ‘56-1 One Report’ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ อีกทั้งบริษัทยังสามารถนำรายงานไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ Carbonwize ได้เริ่มโครงการทดสอบใช้งานระบบ SET Carbon ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และอีก 20 บริษัทจดทะเบียน จากทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“การวัดและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นับเป็นเพียงก้าวแรกบนเส้นทาง Net Zero ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ถูกรวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม จะเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัทถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจ เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ สร้างแผนปฏิบัติการในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ก้าวสำคัญต่อไป คือการลงมือปฏิบัติตามแผนการเหล่านั้น ผ่านการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” นัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์บอนไวซ์ (Carbonwize)กล่าว

การวางรากฐานระบบการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เข้มแข็งให้กับบริษัทจดทะเบียนของไทย ยังเป็นการดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน ที่ปัจจุบันเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยตามคาดการณ์ของ PwC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของเงินลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่โฟกัสประเด็นเรื่องความยั่งยืนจะสูงถึง 33.9 ล้านล้านดอลลาร์ (1.24 พันล้านล้านบาท) ในปี 2026 เติบโตขึ้น 12.9% คิดเป็นสัดส่วน 21.5% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

 

You Might Also Like