Browsing Tag

Carbonwize

NEXT GEN

SET x Carbonwize จัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อบจ. มุ่งNet Zero

11 มิถุนายน 2024… เพื่อปฏิวัติรูปแบบการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกแบบเดิม ให้ง่ายต่อการใช้งาน ถูกต้องแม่นยำ และเป็นที่ยอมรับในสากล สู่การต่อยอดเพื่อการวางแผนลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

Continue Reading