NEXT GEN

Mars รียูสโฆษณาที่แฟนๆ ชื่นชอบ @แคมเปญ Healthy Planet Productions

10-11 ธันวาคม 2566…ต้นเดือนธันวาคม Mars, Incorporated ได้เปิดตัวแคมเปญดิจิทัลและแคมเปญนอกบ้านครั้งแรกที่ “นํากลับมาใช้ใหม่” เป็นโฆษณาที่แฟน ๆ ชื่นชอบ-ทําให้โฆษณาดังกล่าวเหมือนเกิดใหม่

ด้วยข้อความใหม่เน้นเรื่องความหวัง และความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่เกิดจากการโฆษณา

แคมเปญที่มีชื่อว่า Healthy Planet Productions จะแสดงโฆษณา “นํากลับมาใช้ใหม่” ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเม็กซิโกทั่วทั้งแพลตฟอร์ม Meta และ YouTube และจะรวมการเปิดใช้งานนอกบ้านในบางตลาด

ในสหรัฐอเมริกา แคมเปญจะเน้นโฆษณา M&Ms®, TWIX® และ Ben’s Original™ สหราชอาณาจักรจะมี Bounty®, M&Ms® และ TWIX®; และเม็กซิโกคือโฆษณา M &Ms®.

Andrew Clarke ประธานระดับโลกของ Mars Wrigley กล่าวว่า ผู้บริโภคต้องการเชื่อมโยงกับแบรนด์ในประเด็นสําคัญ

“พวกเขาเห็นว่า เราต้องร่วมจัดการปัญหาโลกเดือดอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทต่าง ๆ กําลังทําอะไร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง มีอะไรบ้าง”

นั่นคือเหตุผลที่ Mars ตัดสินใจใช้แบรนด์ที่โดดเด่นในโฆษณาที่ผู้บริโภครู้จัก ชื่นชอบ ส่งข้อความแห่งความหวัง และการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มีตั้งแต่การทํางานร่วมกับเกษตรกรเพื่อปกป้องป่าไม้ ไปจนถึงการจัดหาไฟฟ้าหมุนเวียน เราต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่ากําลังดําเนินการเพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในขณะนี้”

 

คลิกภาพดูคลิป

แคมเปญThe Healthy Planet Productions เป็นไปตามการเผยแพร่แผนงาน Mars Net-Zero เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อเร่งการดําเนินการ ให้บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งรวมถึงเป้าหมายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจาก Science Based Target Initiative (SBTi) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

แคมเปญนี้เกิดขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมโฆษณากําลังถูกเรียกร้องให้จัดการกับ Carbon Footprint ที่สําคัญซึ่งถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้ของกระบวนการสร้างสรรค์ โดยการวัด ติดตาม เปรียบเทียบ รายงานพลังงานที่ใช้ และการปล่อยมลพิษที่สร้างขึ้นระหว่างการผลิต การถ่ายทํา การแสดง และแสดงโฆษณาอย่างถูกต้อง

การนําโฆษณาเดิมกลับมาใช้ใหม่ทําให้ Mars ลดการปล่อยมลพิษโดยขจัดความจําเป็นในการเดินทาง ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในการถ่ายทํา และตั้งค่าการผลิตโดยการนําเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหลืออยู่โดยจัดลําดับความสําคัญของการหลีกเลี่ยงคาร์บอน ซึ่งเป็นข้อพิจารณาสําคัญในการตัดสินใจ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคแอนิเมชั่นที่เน้นการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่องสําหรับวิธีการที่ยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากนี้ Mars ยังร่วมมือกับองค์กรที่มุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและมีการกําหนดอุตสาหกรรม เช่น สํานักงานและสตูดิโอด้านพลังงาน “สีเขียว” ที่ได้รับการรับรอง

Barry Parkin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและความยั่งยืนของ Mars กล่าวว่า บริษัทเปิดตัวแผนงาน Net-Zero เมื่อเดือนกันยายน โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการส่งมอบผลกระทบที่แท้จริง ความจําเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจ และมีส่วนร่วมกับทุกคนในความท้าทายนี้

“ด้วยแคมเปญนี้ Mars บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทําให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม รู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่พวกเขารู้จักและชื่นชอบได้ง่าย”

ที่มา

You Might Also Like