NEXT GEN

CEO “Techstars” มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งด้วย ESG

25 สิงหาคม 2564…Maëlle Gavet CEO ของ Techstars กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยตระหนักดีว่าการปลูกฝัง ESG ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำเช่นเดียวกัน จะช่วยเพิ่มคุณค่าโดยรวมขององค์กร  คะแนน ESG และผลตอบแทนทางการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ประเด็นข้างต้นเป็นเรื่องของ Eversend สตาร์ทอัพด้านการเงินการธนาคารของแอฟริกา Stone Atwine ผู้ประกอบการชาวยูกันดา ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO กำลังสนองความต้องการจริง จากการที่ชาวแอฟริกันมากกว่า 60% ไม่มีบัญชีธนาคาร น้อยกว่า 3% มีประกัน มีเพียง 7% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ และประชาชนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงถึง 31% สำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน

ในฐานะผู้ประกอบการ Stone มีประสบการณ์การระดมทุน (ในปี 2020 บริษัทที่มีผู้ก่อตั้งเป็นคนผิวดำ ได้รับทุนจากVenture Capital ของสหรัฐเพียง 3%) ดังนั้นบริษัทจึงหันไประดมทุนจากคราวด์ฟันดิ้ง และได้รับเงินจำนวน 550,000 ยูโร (644,000 ดอลลาร์) โดยใช้เวลาเพียงสองวัน ได้โอกาสเร่งทำงาน และเข้าไปอยู่ในลิสต์บริษัทชั้นนำ

Eversend กำลังมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับการทำธุรกิจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ความต้องการชำระเงิน และอื่น ๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดการณ์ได้ และบันทึกเป็นเอกสารจากภาวะโลกรวน บริษัทอยู่บนเส้นทางการเป็น “ธนาคารยุคใหม่สำหรับชาวแอฟริกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะถือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของพวกเขา

Cr.คลิกที่ภาพ

นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้น ยามใดก็ตามที่บริษัทใด ๆ สร้างคุณค่าเรื่อง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) จากจุดเริ่มต้น นี่เป็นเหตุผลที่อนาคตของธุรกิจจะถูกกำหนดโดยบริษัทอย่าง Eversend ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและรวมไว้ใน Business Model ของพวกเขา

และนี่คือเหตุผลที่ Techstars เพิ่งลงนามในหลักการของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ (UN PRI) ในฐานะนักลงทุน บริษัทเข้าใจดีว่า การสนับสนุนเรื่อง ESG เป็นธุรกิจที่ดี

ในภาพรวม เศรษฐกิจโลกกำลังถูกก่อร่างสร้างใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงกายภาพของโลกอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังสร้างดิจิทัลรูปแบบใหม่ และหมายความว่าโซลูชันแบบเดิมๆจะใช้ไม่ได้ เพราะต้องเผชิญกลไกตลาดใหม่ และล้มเหลวในการปรับตัว บริษัทใหม่ซึ่งลงลึกเรื่อง ESG ในโมเดลธุรกิจพร้อมที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ในทศวรรษหน้า ขณะที่ UN PRI ได้ให้คำแนะนำแก่นักลงทุนสถาบันว่าให้คำนึงถึงประเด็น ESG ในการลงทุนของพวกเขาด้วย

ทั้งนี้ การศึกษาเชิงวิชาการมากกว่า 2,000 ฉบับ ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง ESG กับประสิทธิภาพทางการเงิน โดย 70% ตอบว่า คะแนน ESG และผลตอบแทนทางการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวก

นอกจาก Eversend แล้ว Techstars ยังสนใจแง่มุมอื่นด้วย เพราะโรคระบาดทั่วโลกที่มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน ทำให้ชุมชนคนผิวสีมีเหตุผลที่จะไม่ไว้ใจผลศึกษาทางการแพทย์ เป็นโอกาสของบริษัทอย่าง Acclinate ซึ่งกำลังสร้างความไว้วางใจให้กับประชากรเหล่านี้ เพราะความเร่งด่วนบอกถึงขนาดของโอกาสทางธุรกิจ

Cr.คลิกที่ภาพ

ขณะเดียวกัน Pipeline Equity ก็กำลังใช้ประโยชน์จากโอกาสในการแก้ไขความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน ผู้หญิงจำนวนมากออกจากงาน ในทางตรงกันข้าม ช่วงไม่ถึง 3 ปีข้างหน้า สหรัฐอเมริกาจะเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานถึง 5 ล้านคน สหรัฐฯ ส่งผลต่อ GDP มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
Pipeline Equity จึงใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำแก่บริษัทที่เป็นลูกค้าของพวกเขา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน และช่วยให้ผู้หญิงเติบโตในอาชีพการงาน

บริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนเป็นแกนหลักก็มองเห็นโอกาสเช่นเดียวกัน ในอินเดีย Craste ผลิตและจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากเศษพืชที่เกษตรกรจะนำไปเผา บริษัทให้รายได้เสริมแก่เกษตรกร พร้อมทั้งลดมลพิษทางอากาศ นอกจากนั้น Anheuser-Busch InBev ก็กำลังนำร่องใช้บรรจุภัณฑ์แบบ 6 แพ็คกับ Craste ด้วย

Cr.คลิกที่ภาพ

ทั้งนี้ Techstars ตระหนักดีว่าการปลูกฝัง ESG ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำเช่นเดียวกัน จะช่วยเพิ่มคุณค่าโดยรวมขององค์กร นอกจากนั้นการสนับสนุนคนทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นผู้มีบทบาทน้อยและขาดโอกาสเงินทุน ทำให้เกิดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างความมั่งคั่งรุ่นต่อรุ่นในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ที่มา

You Might Also Like