NEXT GEN

ทําไมเสียงของ Gen Z จึงสําคัญในการทําให้ธุรกิจยั่งยืน ?

24 มิถุนายน 2564…Generation Z คือ ผู้เกิดระหว่างปี 1996 และ 2015 เป็นผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ผู้นําธุรกิจในอนาคต และอนาคตของโลกใบนี้ แต่ Gen Z ก็ไม่เหมือนคนรุ่นอื่น ๆ

ด้วยกําลังซื้อมากกว่า 140 พันล้านเหรียญสหรัฐ Gen Z เป็นเซ็กเมนต์ผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุด ซึ่งมีกำลังซื้อสูง Gen Z มุ่งหวังให้บริษัท ต่างๆให้ความสำคัญกับขนาดที่ใหญ่ของกลุ่ม ผลักดันความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส

ประเด็นสิ่งแวดล้อม

เหลือเวลาอีกเพียง 7 ปีเท่านั้น หลังจากตั้งเป้าหมายลดความเสียหายจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการสํารวจล่าสุดของ UNiDAYS พบว่า 93 % ของ Gen Z เชื่อว่าแบรนด์มีภาระผูกพันที่จะยืนหยัดในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร ก็จะนำสู่การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศอย่างชาญฉลาด Gen Z อยากเห็นแผนดําเนินการ รวมทั้งความคืบหน้าที่วัดได้

ประเด็นสิทธิมนุษยชน

หากอยากสร้างความสัมพันธ์กับ Gen Z การมีจริยธรรมที่แข็งแกร่ง สําคัญต่อความสําเร็จของแบรนด์ สุขภาพ และความปลอดภัยของคนงานในห่วงโซ่อุปทาน รวมกับสภาพการทํางานและการปฏิบัติทางจริยธรรม รวมถึงการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องใส่ใจ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ และเกิด Brand Loyalty จากผู้บริโภค ทั้งนี้ เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่คนหนุ่มสาวสนใจมากกว่าในอดีต

ความหลากหลาย เสมอภาค และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ความหลากหลาย เสมอภาค และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ได้กลายเป็นความเชื่อหลัก คอนเซ็ปต์เรื่อง Black Lives Matter ค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน การยอมรับ LGBTQ ล้วนสําคัญ

Gen Z คาดหวังว่า แบรนด์จะยอมรับเรื่องความหลากหลาย เสมอภาค และการไม่ทิ้งใคร การสนับสนุนทั้ง 3 เรื่องในออฟฟิศ เป็นเรื่องสําคัญของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ จากความคิดริเริ่มสู่การลงมือทำจริง Gen Z ต้องการให้บริษัทรับฟังความเห็นที่หลากหลายของผู้นํา ค่าจ้างที่เท่าเทียม และโอกาสที่เป็นธรรมแก่ทุกคน

ความซื่อสัตย์ และโปร่งใส

Gen Z เก่งเรื่องดูว่าอะไรเป็น Fake News ข้อมูลจากการศึกษาของ Consumer Goods Forum and Futerra ระบุว่า 90% ของ Millennials และ Gen Z จะใส่ใจแบรนด์นั้น ๆ เป็นพิเศษ ถ้าพวกเขาได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส

ความโปร่งใสในยุคดิจิทัล แยกบริษัทที่ยอดเยี่ยมออกจากบริษัทอื่น ๆ ในยุคของความสงสัยและข้อมูลที่ผิด

ความโปร่งใสในยุคดิจิทัลทําให้ บริษัท ที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ทั้งหมด ในยุคที่มีความแคลงใจ และการให้ข้อมูลที่ผิด ความโปร่งใสในทุกระดับ เป็นเรื่องสําคัญ สําหรับการสร้าง Brand Loyalty และความไว้ใจ ให้กับตลาดเซ็กเมนต์ ด้วยเหตุที่ Gen Z คือคนรุ่นที่ใส่ใจกับความซื่อสัตย์สูง

ค่านิยมทั้ง 4 เป็นผลสรุปจากความร่วมมือของ Gen Z ซึ่งก่อตั้งกลุ่มชื่อว่า Voyagers โดยจะเปิดตัวในวันที่ 21 ตุลาคม และจะทํางานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจที่ยั่งยืน และความเห็นของเยาวชน

การเปิดตัว Voyagers จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่นําโดยเยาวชนในโลกแห่งความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่มีจุดเริ่มจากการพูดคุยของผู้นําด้านความยั่งยืนอย่าง IKEA และ Clif Bar ร่วมกับ Ziad Ahmed นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

ก่อนหน้านี้ 2 องค์กรข้างต้นสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และปรับตัวตามมาแล้ว ตัวอย่างเช่น IKEA ได้เปลี่ยนไปใช้ LED ทั้งหมด และตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ส่วน Clif Bar ได้ใช้วัตถุดิบ Organic เป็นมูลค่าถึง 1,000 ล้านปอนด์ นับจากปี 2003 เป็นต้นมา รวมทั้งให้คํามั่นสัญญาว่าจะทําให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดย่อยสลาย รีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2025

ทั้งนี้ Voyagers พัฒนาโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน เป็นแพลตฟอร์มฟังเสียงเยาวชนสําหรับการทำธุรกิจที่ยั่งยืน โดยผู้สนับสนุนจัดแคมเปญรณรงค์ แบ่งปัน และส่งเสริมเรื่องราวการเดินทางเพื่อความยั่งยืนของพวกเขา รวมทั้งรับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค Gen Z

 

ที่มา

You Might Also Like