NEXT GEN

K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนกองแรกของไทย ที่ใช้ LONG – SHORT Strategy เน้นลงทุนสร้างกำไร จากหุ้นที่ได้และเสียประโยชน์เพราะการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

27 พฤษภาคม 2564… KBank Private Banking เชื่อมั่นแนวทางการขับเคลื่อนภาคการลงทุนไทยสู่ความยั่งยืน หลังพบว่าแนวโน้ม เงินทุนของโลกที่ไหลสู่กองทุนใหม่ ๆ ที่มีกระบวนการและเป้าหมายการลงทุนมุ่งสู่ความยั่งยืน ล่าสุดเปิดตัวกองทุน K-SUSTAIN-UI (K Sustainable Long-Short Fund Not for Retail Investors) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่สร้างกำไร ทั้งจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืน โดยเปิดเสนอขาย สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

ศิริพร สุวรรณการ Managing Director – Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า

“การสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มนุษย์ใช้พลังงาน จากถ่านหิน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่าไม่มีวันหมด และเพื่ออิงกับคำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เราก็ได้พบปัญหามากมายที่ในเชิงเศรษฐกิจอาจจะละเลยจน ยังมีปัญหาทางสังคมซุกซ่อนความเหลื่อมล้ำในจุดต่าง ๆ ของโลกที่วันนี้รุนแรงมากขึ้น และตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา KBank Private Banking ยึดมั่นการลงทุนด้านความยั่งยืน การเปิดกองทุน K-SUSTAIN-UI ล่าสุดก็เช่นเดียวกัน”

K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนกองแรกของไทย ที่ใช้ LONG – SHORT Strategy เน้นลงทุนสร้างกำไร ทั้งจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืน โดย K-SUSTAIN-UI จะทำการลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) – USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ศิริพร ขยายความต่อเนื่อง K-SUSTAIN-UI มีนโยบายลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเติบโตโดยไม่ทิ้งความเสียหายไว้กับโลก (Sustainability Megatrend) คือ

1.การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
2.การดูแลสุขภาพ (Health and Wellness)
3.โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาหรือบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม (Empowerment)
4.การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
5.เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Technology for Sustainability)

“ทั้ง 5 ธีมข้างต้น การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ณ ปัจจุบันมีน้ำหนักการลงทุนมากที่สุด และถ้ากระจายไปยัง Sub Advisor 7-8 รายของ JPMorgan Funds จะมีความใกล้เคียงกันในการลงทุน”

ความโดดเด่นและแตกต่างของ K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนหนึ่งเดียวของไทย ในการทำงานกับ JP Morgan Asset Management ผู้บริหารกองทุนหลัก มีประสบการณ์กว่า 25 ปี จะสามารถเฟ้นหาผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มาเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย หรือ Sub-Advisor ทั้งหมด 7 กองคือ ตลาดเกิดใหม่ ตลาดจีน ตลาดยุโรป กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มผู้บริโภค เทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม และสุดท้าย การมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงบริษัทผ่านการถือหุ้น ซึ่งผู้จัดการกองทุนเหล่านี้ จะมาช่วยบริหารการลงทุนภายใต้ 5 ธีมความยั่งยืนที่กล่าวข้างต้นด้วยกลยุทธ์ Long – Short สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกวัฏจักร จัดการผ่านช่วงเวลาที่หุ้นมีความผันผวนได้ดี และสามารถทำกำไรจากการขายหุ้น (Short) ได้

“ผู้จัดการกองทุนไม่เพียงเข้าซื้อหุ้นอย่างเดียว แต่จะซื้อหุ้น (Long) ที่คาดหวังว่าจะสร้างผลดำเนินงานได้ดี จากการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งราคา ณ ปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนถึงความเติบโต และ จะขายหุ้น (Short) ที่ราคาแพงเกินไปในปัจจุบัน เพราะวันนี้เงินของ Sustainability Flow ที่มุ่งไปลงทุนเรื่องความยั่งยืน เราสามารถขาย Short หุ้น Sustainability บางตัวที่มีเงินลงทุนถาโถมเข้าไป จนวันนี้ราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐานไปแล้ว นอกจากนี้อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะเสียโอกาสจากการไม่ยอมปรับตัว หรือไม่มีความสามารถในการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง ด้วยกลยุทธ์นี้ ทำให้สามารถสร้างโอกาสและผลตอบแทนจากทั้งหุ้นที่จะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนด้วย”

ศิริพร ยกตัวอย่างหุ้น Sustainability บางตัวราคาเกินจริง ต้องขาย (Short) เช่น ในกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าเรื่องของยานยนต์ จะมีบริษัทผลิตรถยนต์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการปรับเปลี่ยนโรงงาน หรือองค์กรสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์เหล่านี้จำนวนมาก ส่งผลต่อราคาหุ้นผู้ผลิตอุปกรณ์ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าพุ่งขึ้นไปสูง บางตัวราคาขึ้นไป 300-500% แต่ต้องมองว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นประเด็นใหญ่ที่ดี แต่บางกระแสที่มีดีมาก ๆ ทำให้นักลงทุนจำนวนหนึ่งไม่เข้าไปดูงบการเงิน รวมการคาดการณ์การดำเนินงานในอนาคต เมื่อบอกว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าก็ซื้อเข้าไปเลย ดังนั้นหุ้นเหล่านี้ถือว่าเป็นหุ้นที่มีราคาสูงเกินว่าปัจจัยปัจจุบัน เป็นโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนต้องขาย (Short)

ความสำเร็จของกลยุทธ์ Long – Short จากการบริหารของ JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) – USD ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 15.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) และด้วยกลยุทธ์ Long-Short และความสามารถของ Sub-Advisor ในปี 2563 ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดัชนีตลาดหุ้นโลก (MSCI World) ปรับลงไปกว่า 21% แต่กองทุนหลักปรับลงเพียง 9.44% เท่านั้น โดย KBank Private Banking แนะนำให้ลงทุนในระยะยาว เพราะยิ่งลงทุนระยะยาว และลงทุนผสม จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และช่วยโลกยั่งยืนได้อีกด้วย

“แม้ว่า KBank Private Banking ทำงานเรื่องการลงทุน เราเชื่อว่านักลงทุนคนสำคัญคนของเรามีเป้าหมายในการใช้เงินลงทุนมิได้มีเพียงว่า ต้องการสร้างผลตอบแทนเฉพาะวันนี้ แต่มี Mindset ว่า เงินของเราจะสร้างความยั่งยืนที่ไม่ใช่เพียงตัวเงิน เศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ความยั่งยืนยังหมายถึงเรื่อง สิ่งแวดล้อม การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเราด้วย ซึ่งการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนที่ยั่งยืนนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปัจจุบันและอนาคต” ศิริพรกล่าวในท้ายที่สุด

หมายเหตุ…K-SUSTAIN-UI สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น 4 สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลหรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

 

You Might Also Like