NEXT GEN

รู้จักการลงทุนระยะยาวแบบ Supertrends ต้องสอดคล้อง SDGs

20 พฤษภาคม 2564 …SD PERSPECTIVES ติดตามการเลือกลงทุน ซึ่งเครดิต สวิส ปรับเทรนด์การลงทุนระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น จะช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDGs เป้าหมายที่ 13) ลดความไม่เท่าเทียมกัน (SDGs เป้าหมายที่ 10) ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDGs เป้าหมายที่ 8) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDGs เป้าหมายที่ 3) และอื่น ๆ

เครดิต สวิส (CREDIT SUISSE) ได้เปิดตัว Supertrends เมื่อปี 2560 เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนมุ่งเน้นการลงทุนตามเทรนด์สังคมด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เทรนด์การลงทุนเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นมากกว่า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลงทุนในขณะนี้ แม้ว่าจะช่วยเร่งพัฒนาความก้าวหน้าในเทคโนโลยีก็ตาม

ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงลบด้านอื่น ๆ เช่น ความยากจน สุขภาพ คุณภาพการศึกษาและความเท่าเทียมกันทางเพศ แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหองค์การประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนการประสานงานของภาครัฐและความร่วมมือระหว่างนานาประเทศ

เทรนด์การลงทุนระยะยาวที่ยังน่าสนใจ

คลิกภาพเพื่อขยาย

“หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนทุกฝ่ายกำลังช่วยกันหาวิธีการฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาดีขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่คาดว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อมีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้ว ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฟื้นฟูเพื่อตอบรับความท้าทายอนาคตของเราทุกคน โดยนักลงทุนสามารถมีบทบาทสำคัญด้วยการลงทุนที่ส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าว หรือเป็นการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั่นเอง Credit Suisse House View เห็นว่าการลงทุนในหุ้นตามเทรนด์ Supertrends ในระยะยาว เป็นการสร้างแนวทางในการลงทุนที่ควรจะเป็นให้แก่นักลงทุน” ไมเคิล สโตรแบค, Global Chief Investment Officer ของเครดิต สวิส กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like