CSR

Mushroom Cottage Farm “แบ่งปัน” ก้อนเห็ดเพื่ออาหาร&ต่อยอดขาย @ บ้านราชาวดีชายฯ

16 เมษายน 2562…กว่า 7 ปีของการเกิดธุรกิจ Mushroom Cottage Farm ของ 2 สาวพีอาร์แบงก์ ได้ช่วยย้ำเป้าหมายศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดครบวงจรแบบพอเพียง และช่วยแบ่งปันต้นทางวัตถุดิบเพื่ออาหารที่ดีของสุขภาพ

นัยนา ยังเกิด (จุ๊บ) และ  ปรียนันท์ แสงดี (กุ๊ก) เพื่อนสนิทที่เป็นพีอาร์ของธนาคารได้ร่วมกันสร้างธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ Mushroom Cottage Farm ในพื้นที่ใกล้ๆ วัดเล่งเน่งยี่ บางบัวทอง โดยนอกจากจะมีเห็ด พันธุ์ฮังการี, ชมพูนางนวล, ภูฏาน และเป๋าฮื้อ ที่เกิดจากโรงเพาะเห็ด ที่ดูแลฟาร์มเห็ดตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเชื้อ โดยไม่มีการใช้สารเคมี แม้กระทั่งยาฉีดกันยุง  เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า

พร้อมกันนี้ ก็มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์เห็ด ให้ผู้สนใจที่มีโอกาสมาอบรม ซึ่งถึงวันนี้มีผู้สนใจมาอบรมมากกว่า 70 รุ่น เพื่อนำไปต่อยอดเพื่อการค้า หรือปลูกรับประทานเองที่บ้าน

ธุรกิจกระท่อมเห็ด ฟาร์ม เป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การเพาะเห็ดเพื่อทำเป็นอาชีพ แบบครบวงจร โดยจะเน้นการทำอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ดแบบไม่กดดันตนเอง แต่เน้นการเพิ่มมูลค่าตามความถนัดของตนเอง  และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจการเพาะเห็ด และรักในอาชีพเกษตรกร เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยเราได้ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ในสิ่งที่เราถนัดให้แก่เด็กในวันนี้ และหวังว่าการทำเกษตรจะไม่หายไปตามกาลเวลา

นัยนา กล่าวต่อเนื่องว่า  การผลิตดอกเห็ดปลอดสารฯ และก้อนเห็ดคุณภาพ แปรรูปโดยเน้นการทำสินค้าให้มีความต่าง และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

2 สาวเจ้าของ Mushroom Cottage Farm ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดครบวงจรในแต่ละรุ่น และอาหารต่างๆ จากเห็ด

เราทำร้านกาแฟและอาหารเมนูเห็ด เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่คนทำเกษตรฯ ให้เห็นมุมต่างว่า การทำเกษตรไม่ควรจะผลิตสินค้าในมิติเดียว ควรจะต่อยอดอาชีพนั้น ตามความถนัดของตนเอง
พร้อมกันนี้ด้วยความถนัด และแบ่งปันในสิ่งที่มี  ได้นำก้อนเห็ดจาก Mushroom Cottage Farm มอบให้แก่น้องๆ บ้านราชาวดีชายปากเกร็ด . นนทบุรี  ซึ่งได้ทราบว่า ทางบ้านราชาวดีชายฯ มีความต้องการ และทำการเพาะเห็ดอย่างสม่ำเสมอ ยั่งยืน ทำประโยชน์ได้จริง

ที่สำคัญ ทางบ้านราชาวดีชายฯ ไม่ได้เพาะเห็ดให้เป็นอาหารแก่เด็กเพียงอย่างเดียว แต่สอนให้เด็กได้รู้จักพึ่งพาตัวเองและเรียนรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยจะมีการสอนให้เด็กรู้จักการเพาะเห็ด ดูแลเห็ด เก็บเห็ด รักษาคุณภาพก้อนเห็ด รวมไปถึงการนำดอกเห็ดไปขายด้วย

เราสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก่อนหน้าที่จะไปบริจาคว่า มีใครนำก้อนเห็ดมาให้หรือไม่ ซึ่งคำตอบที่ได้คือ จะต้องหาซื้อเอง โดยการนำเงินจากการขายดอกเห็ดให้แก่คนที่สนใจและค่อย สะสมจำนวนเงินให้เพียงพอต่อการซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งการเพาะเห็ด อายุก้อนเห็ดก็จะอยู่ได้เฉลี่ย 6 เดือน เท่ากับว่าภายใน 6 เดือนนอกจากจะใช้เห็ดสำหรับทำอาหารแล้ว ยังต้องจัดสรรดอกเห็ดไปจำหน่ายเพื่อจะได้มีรายได้เพื่อนำไปซื้อก้อนเห็ดครั้งต่อไป ซึ่งบางครั้งจำนวนเงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อการไปซื้อก้อนเห็ดแต่ละครั้ง หรืออาจจำนวนน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการนำมาประกอบการอาหารให้แก่เด็ก หรือนำไปขายต่อยอด

ส่งต่อเห็ดจาก Mushroom Cottage Farm ไปยังบ้านราชาวดีชายฯ

นัยนากล่าวเสริมว่า ตั้งใจให้ทางบ้านราชาวดีชายฯ เปลี่ยนก้อนเห็ดทุกครั้งที่ก้อนหมดอายุการใช้งาน โดย Mushroom Cottage Farm จะนำไปให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางผู้ดูแลโครงการนี้ก็ให้คำมั่นว่าจะส่งผลงานความคืบหน้าโครงการมาให้่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ จะมีการต่อยอดความรู้ให้แก่เด็กๆ ในบ้านราชาวดีชายฯและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ให้รู้จักการแปรรูป ในวันที่ดอกเห็ดออกมาเยอะหรือเกินความต้องการ และเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยจะสอนทำแปรรูปแบบง่าย เช่น น้ำพริกเห็ดแซ่บ หรือเห็ดกรอบ แหนมเห็ด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เด็กๆ ทำ นำมาขายให้แก่ผู้ที่ต้องการสนับสนุนหรือผู้มาทำบุญต่อไป

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply