CSR

โครงการ เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโคราช

20 กุมภาพันธ์ 2563… อุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส มอบกำลังใจและความห่วงใย ร่วมแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีจากโครงการ เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับปริญญาตรี ปีละ 5,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและสาขาที่เรียน จนกระทั่งจบปริญญาตรี รวมมูลค่าทุนสูงสุด ทุนละ 200,000 บาทต่อคน   #KoratStrong #KoratMoveOn

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like