CSR

วันนี้เรามี How-to ดี ๆ “เงินปัง” มาฝากสายฟรีแลนซ์! เจาะกลุ่ม Content Creator ,Influencer

21 มิถุนายน 2567… อาชีพ Content Creator ,Influencer ในไทยมากถึง 9 ล้านคน (ที่มา Tellscore)นับเป็นอาชีพที่มาแรงและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความแน่นอนของรายได้ ส่วนคนมีอาชีพฟรีแลนซ์ในประเทศไทย 20.46 ล้านคนหรือ 52.19% จากจำนวนผู้มีงานทำ 39.22 ล้านคน ตัวเลขปี 2566 (ที่มา ตลาดฟรีแลนซ์ในประเทศไทย 2565 จัดทำโดย fastwork.com)

ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทำงานอิสระในรูปแบบฟรีแลนซ์และการทำงานหลายอาชีพพร้อมกัน หรือ Multi-Jobbers มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แต่กลุ่มอาชีพดังกล่าวก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านการเงิน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของรายได้และข้อจำกัดของสวัสดิการ

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการเร่งส่งเสริมความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นทักษะที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ Happy Money, Happy Jobbers ชีวิตอิสระ งานโปรเงินปัง เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ และ Multi-Jobbers มีความรู้พื้นฐานการวางแผนการเงิน วางแผนประกัน และบริหารภาษี ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์สำคัญในปีนี้ เราได้ ได้พัฒนาเนื้อหาและเครื่องมือที่เน้นให้สามารถบริหารจัดการเงินของตัวเองได้อย่างเหมาะสมเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ คาดว่าปีนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเรียนรู้ 3,000 คน”

 

องค์กรพันธมิตรของแคมเปญ “Happy Money, Happy Jobbers ชีวิตอิสระ งานโปรเงินปัง” คือบริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) สุวิตา จรัญวงศ์ Co-Founder & CEO บริษัท เล่าถึงการเติบโตของอาชีพ Content Creator ,Influencer

“นับเป็นอาชีพที่มาแรงและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความแน่นอนของรายได้ อีกทั้งยังขาดเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารเงิน วินัยการออม และการวางแผนภาษีต่าง ๆ Tellscore มีควา มยินดีที่จะร่วมขยายผลองค์ความรู้ในโครงการ Happy Money, Happy Jobbersให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคงทางเงินต่อไป”

“Happy Money, Happy Jobbers ชีวิตอิสระ งานโปรเงินปัง” แคมเปญการบริหารจัดการเงินสำหรับกลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์ และ Multi-Jobbers มีกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย SET e-Learning ใหม่ล่าสุด 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวางแผนการเงิน สไตล์ Multi-Jobbers & Freelancers และหลักสูตรวางแผนภาษีสไตล์ Multi-Jobbers & Freelancers เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย ตรงประเด็น พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Wealth Studio “Life Hacks” The New Me for Fin Freedom ฝึกการใช้เครื่องมือจัดการเงิน บริหารความเสี่ยง วางแผนภาษี และวางแผนลงทุน และ Financial Mentor รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการเงิน สมัครเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ www.set.or.th/happymoney-happyjobbers ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม SET Contact Center 0 2009 9999

 

You Might Also Like