CIRCULAR ECONOMY

วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนด้วยแผ่นผนังที่ทำจากซังข้าวโพด

20-21 กุมภาพันธ์ 2567…การก่อสร้างเป็นสิ่งที่เราอาจขาดไม่ได้ ขณะที่ยังคงสร้างบ้านอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ การแสวงหาการก่อสร้างที่ยั่งยืนยังคงดําเนินต่อไป เราก็กำลังมองหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการในการก่อสร้างให้ยั่งยืนมากที่สุด

มีขยะจํานวนมากในโลกที่สามารถนําไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้จริง แทนที่จะกลายเป็นชีวมวลอย่างที่ส่วนใหญ่ใช้กันในปัจจุบัน ความก้าวหน้าของการหุ้มผนังภายในมีวางจําหน่ายแล้ว และมาจากแหล่งที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุด คือ

ซังข้าวโพด

CornWall เป็นทางเลือกแทนการหุ้มผนังภายใน ใช้ซังข้าวโพดอินทรียซึ่งให้อุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุ้นและสร้าง “พันธะที่แข็งแรง” นอกเหนือจากการใช้วัสดุที่ยั่งยืนแล้ว กระบวนการทําความร้อนยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้พลังงานที่ยั่งยืน กระบวนการทําความร้อนไฟฟ้าใช้แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

ดังนั้น จากวัสดุไปจนถึงกระบวนการก่อสร้างจริง เราจึงเห็นบางสิ่งที่จะช่วยลดหรือไม่ทิ้ง Carbon Footprint เลย

ซังข้าวโพดส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ในทุ่งนา หรือหมักหรือเผาเป็นชีวมวล แต่ด้วยกระบวนการนี้พวกเขาสามารถเปลี่ยนเป็นการหุ้มผนังได้ ดีกว่าการหุ้มผนังเซรามิกทั่วไปที่ใช้หรือแม้แต่วัสดุคอมโพสิตเช่นลามิเนตแรงดันสูง (HPL)

ข้อดีอีกอย่างคือสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นเนื่องจากมี CO2 ที่ดูดซับอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 100% เนื่องจากสามารถถอดออกจากภายในผ่านระบบยึดแบบถอดประกอบได้

จากรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ดูไม่แตกต่างจากการหุ้มผนังทั่วไปมากนัก จริงๆแล้วดูเหมือนที่รองแก้วไม้ก๊อกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ มันมีสีแตกต่างหลากหลายทั้ง loke DarkBlue, MustardYellow, TerracottaPink ฯลฯ

หวังว่าเราจะเห็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้วัสดุและกระบวนการที่ยั่งยืน เพื่อให้มีอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ที่มา

 

You Might Also Like