Browsing Category

TALK

TALK

บ้านปู เผย “คณะกรรมการ ESG” เชื่อม Governance ครบวงจร ส่งมอบ อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

22 ธันวาคม 2564…สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แนะนำพิริยะ เข็มพล ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระที่จะเป็นเรดาร์คอยจับทิศทางเป้าหมายต่าง ๆ ด้าน ESG ของโลกให้กับคณะกรรมการ Sustainability และทีมผู้บริหาร รวมทั้งเป็นหางเสือช่วยกำกับ บ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เพื่อส่งมอบ “Smarter Energy for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

Continue Reading

TALK

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข @ CIVIL ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ ด้วยแนวทาง Green Construction

5-6 ธันวาคม 2564…แม้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างการเติบโตให้กับ GDP ของประเทศแต่ละปีค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อว่าสร้างขยะและก่อมลภาวะให้กับโลกเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโดยตรงจึงต้องเปลี่ยนแปลงเร่งด่วน

Continue Reading

TALK

CEO เอสซีจี ฉายภาพ “ความเสี่ยง ESG” ต้องบริหารจัดการ ระหว่างเดินทางถึง Net Zero ปี 2030 & 2050

4 พฤศจิกายน 2564…รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี อธิบายถึง 3 ความเสี่ยง ที่ธุรกิจตั้งเป้าเป็น Net Zero อย่างไรก็ตามในการ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 เอสซีจีประกาศเดินหน้าสร้างการเติบโตระยะยาวด้วยกลยุทธ์ ESG

Continue Reading

TALK

โควิด-19 สร้าง“นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย 3 อินโนเวเตอร์จากเอสซีจี

18 ตุลาคม 2564…“การพัฒนานวัตกรรม” รับมือความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ ถือเป็น “เรื่องหลัก” ที่องค์กรทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เพราะนวัตกรรมที่โดนใจผู้บริโภคจะเป็น “ทางรอด” นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ไม่ซวนเซไปตามคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม เช่น การระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เปลี่ยนผ่านผู้คนและโลกธุรกิจเข้ายุคดิจิทัล (Digital Transformation)

Continue Reading

TALK

ขัตติยา อินทรวิชัย “บทบาทของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน”

29 กันยายน 2564…ในงาน Sustainable Thailand 2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Environmental Officer ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 7 ทศวรรษ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

Continue Reading

TALK

ใช้พลังงานโซลาร์ ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

15 กันยายน 2564… วันนี้โซลาร์สำหรับประชาชนจับต้องได้แล้ว อยากให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ มาช่วยกัน ได้ทั้งความคุ้มค่า และยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย

Continue Reading

TALK

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จับกระแสให้ธุรกิจโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ที่เอสซีจีกำลังมุ่งไป

16 สิงหาคม 2564…SD PERSPECTIVES มองปรากฏการณ์โลกยังอยู่ในภาวะโควิด-19 และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มีผลมาจากภาวะโลกร้อน เอสซีจีมองปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องในอนาคตอย่างไร? หลังจากมีนวัตกรรมช่วยทั้ง 2 เรื่องสอดรับกับ ESG

Continue Reading

TALK

เศรษฐา ทวีสิน ชี้ “การลดความเหลื่อมล้ำต้องเป็นวาระแห่งชาติ” เหตุช่องว่างทางสังคมถ่างตัวสูง

10 สิงหาคม 2564…แสนสิริในฐานะองค์กรเอกชน หนึ่งในฟันเฟืองของเศรษฐกิจไทย ขอมีส่วนช่วยทุกกลุ่ม “ไม่ทอดทิ้งใคร” ผ่านโครงการ “No One Left Behind” เพราะการสร้างสังคมที่ดี สร้างชีวิตที่ดีสำหรับแสนสิริ เราหมายถึง “ทุกคน” #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร ทุ่ม 100 ล้าน ลั่น “คนตัวใหญ่ต้องช่วยคนตัวเล็ก

Continue Reading