Browsing Category

ALTERNATIVE

ALTERNATIVE

บพท. x ม.กว่างซี “แก้จนข้ามชาติ”

19 มกราคม 2567…บพท. บรรลุการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนกับมหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประตูเชื่อมโยงองค์ความรู้แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จแม่นยำของประชาคมนักวิจัยไทย สู่ความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจนกับประเทศเพื่อนบ้าน

Continue Reading

ALTERNATIVE

ครูยุคใหม่คือ มืออาชีพ กระตือรือร้น+มีความสามารถรอบด้าน

16 มกราคม 2567…บทบาทของครูในด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การศึกษา ประเด็นสำคัญบางประการที่เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูมีดังนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผื่อเลือกประเด็น “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็น CSR ตามแนวทาง ESG

16 มกราคม 2567…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100)อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการสอนที่พัฒนาไป

Continue Reading

ALTERNATIVE

ทำเรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องง่าย ๆ โดยการลดการใช้ Single-use Plastic

6-7 มกราคม 2567…ปี 2024 การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากพลาสติกให้ความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เหมือนการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากน้ำ ยา หรือเสื้อผ้า

Continue Reading

ALTERNATIVE

SHARGE x Rever Automotive = RÊVERSHARGER ครอบคลุม EV Charger

28 พฤศจิกายน 2566…จับมือกับบางจาก และบริษัทผู้ให้บริการสถานีพลังงานที่กำลังเจรจาปิดดีลอีก 1 ราย ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 370 แห่ง 1,320 หัวชาร์จ ครอบคลุม 68 จังหวัดทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศ

Continue Reading

ALTERNATIVE

โลโก้ใหม่ สื่อสารวาระ “40 ปีบางจากฯ” 

27 พฤศจิกายน 2566…ภายใต้แนวคิด The Ripple for a Sustainable World แรงสะท้อน เพื่อโลกที่ยั่งยืน สะท้อนวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมสีเขียว” ไม่หยุดนิ่งในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดระยะเวลา 40 ปี 

Continue Reading

ALTERNATIVE

Shrink Film ฟิล์มหด แต่ประโยชน์ไม่หดหาย แถมรีไซเคิลได้

26 พฤศจิกายน 2566…ในการขนย้ายสินค้า เช่น ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องขนม หรือสินค้าอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายครั้งละหลาย ๆ ชิ้นจำเป็นต้องมีพระเอกอย่างฟิล์มหดช่วยห่อหุ้มหรือรวมบรรจุภัณฑ์และสินค้าทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน 

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มบริษัทบางจาก คว้า 4 รางวัลแห่งปี @SET Awards 2023

22 พฤศจิกายน 2566…โดดเด่นด้านความยั่งยืน ยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงาน ตามแนวทาง ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตควบคู่กับ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมและบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้อย่างดีเยี่ยม

Continue Reading